Вторник пятой седмицы Великого Поста. На вечерне.

Стихосло́вим, вме́сто Ко Го́споду, кафи́сму 19-ю. На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6: и пое́м стихи́ры подо́бны трипе́снца 3. И в Мине́и 3.

Подо́бны господи́на Ио́сифа, гла́с 8:

Подо́бен: Что́ вы нарече́м:

Бра́шно любо́вь творя́ще,/ воздержа́нием стра́сти удержи́м ве́рнии,/ и бо́гу на́с ра́ди возне́сшемуся на Кресте́,/ и копие́м пробо́дшемуся в ре́бра,/ пожи́ти благоуго́дно веде́мся,/ да пи́щи наслади́мся ве́чныя и лу́чшия,// сла́вяще Спа́са ду́ш на́ших.

Подо́бен:

Дре́вом дре́вле сме́рть обрето́хом,/ ны́не же па́ки жи́знь Дре́вом кре́стным:/ страсте́й у́бо стремле́ния умертви́м ве́рнии,/ и дости́гнути спаси́тельное Воскресе́ние все́х Благоде́теля мо́лим,/ дея́ньми боже́ственными сия́юще,/ и доброде́тельми украша́еми,// сла́вяще Спа́са ду́ш на́ших.

И́на стихи́ра подо́бна, господи́на Фео́дора, гла́с 2.

Подо́бен: Па́че ума́ благи́х:

Живоно́сный Тво́й Кре́ст похваля́ем Го́споди,/ и на́с ра́ди свяще́нная пло́ти Твоея́ страда́ния:/ копие́ же, заколе́ния, посмея́ния,/ оплева́ния, бие́ния и зауше́ния с багряни́цею,/ и вене́ц терноплете́нный,/ и́миже от кля́твы вся́ изба́вив спа́сл еси́ ны́./ Те́мже мо́лим Тя́,// посто́в вре́мя ми́рно сконча́ти пода́ждь на́м.

Проки́мен, псало́м 89, гла́с 4: Го́споди, прибе́жище бы́л еси́ на́м в ро́д и ро́д.

Сти́х: Пре́жде да́же гора́м не бы́ти, и созда́тися земли́, и вселе́нней:

Бытия́ чте́ние. [Быт.15:1–15.]

Бы́сть сло́во Госпо́дне ко Авра́му в виде́нии но́щию, глаго́ля: не бо́йся Авра́ме: Аз защища́ю тя́, мзда́ твоя́ мно́га бу́дет зело́. Глаго́ла же Авра́м: Влады́ко Го́споди, что́ ми да́си? а́з же отпуща́юся безча́ден: сы́н же масе́к домоча́дицы моея́, се́й Дама́ск Елие́зер. И рече́ Авра́м: поне́же мне́ не да́л еси́ се́мене, домоча́дец же мо́й насле́дник мо́й бу́дет. И а́бие гла́с Госпо́день бы́сть к нему́, глаго́лющий: не бу́дет се́й насле́дник тво́й, но и́же изы́дет из тебе́, то́й бу́дет насле́дник тебе́. Изведе́ же его́ во́н, и рече́ ему́: воззри́ на не́бо, и изочти́ зве́зды, а́ще возмо́жеши исчести́ я́. и рече́: та́ко бу́дет се́мя твое́. И ве́рова Авра́м Бо́гу, и вмени́ся ему́ в пра́вду. Рече́ же к нему́: Аз [е́смь] Бог изведы́й тя́ от страны́ Халде́йския, я́ко да́ти тебе́ зе́млю сию́ насле́дствовати. И рече́: Влады́ко Го́споди, по чесому́ уразуме́ю, я́ко насле́дити ю́ и́мам? Рече́ же к нему́: возми́ мне́ Ю́ницу триле́тну, и ко́зу триле́тну, и овна́ триле́тна, и го́рлицу, и го́лубя. Взя́ же о́н вся́ сия́, и раздели́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на к друго́му, пти́ц же не раздели́. Слете́ша же пти́цы на телеса́ расте́саная и́х: и се́де бли́зу и́х Авра́м. Заходя́щу же со́лнцу, у́жас нападе́ на Авра́ма, и се́ стра́х те́мен ве́лий нападе́ на́нь. И рече́но бы́сть ко Авра́му: ве́дый уве́си, я́ко пресе́льно бу́дет се́мя твое́ в земли́ не свое́й, и порабо́тят я́, и озло́бят я́, и смиря́т я́ ле́т четы́реста. Язы́ку же, ему́же порабо́тают, сужду́ Аз: по си́х же изы́дут се́мо со име́нием мно́гим. Ты́ же оти́деши ко отце́м твои́м в ми́ре, препита́н в ста́рости до́брей.

Проки́мен, псало́м 90, гла́с 4: Живы́й в по́мощи вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся.

Сти́х: Рече́т го́сподеви: засту́пник мо́й еси́.

При́тчей чте́ние. [Притч. 15:7–19]

Устне́ му́дрых связу́ются чу́вством: сердца́ же безу́мных не тве́рда. Же́ртвы нечести́вых ме́рзость Го́сподеви: обе́ты же правоходя́щих прия́тны Ему́. Ме́рзость Го́сподеви путие́ нечести́вых: гоня́щыя же пра́вду лю́бит. Наказа́ние незло́биваго познава́ется от мимоходя́щих: ненави́дящии же обличе́ния скончава́ются сра́мно. А́д, и па́губа я́вна пред Го́сподем: ка́ко не и сердца́ челове́ков? Не возлю́бит ненака́занный облича́ющих его́, с му́дрыми же не побесе́дует. Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвете́т: в печа́лех же су́щу, се́тует. Се́рдце пра́во и́щет чу́вства: уста́ же ненака́занных уразуме́ют зла́я. На вся́ко вре́мя о́чи злы́х прие́млют зла́я: до́брии же безмо́лвствуют при́сно. Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хом Госпо́дним, не́жели сокро́вища ве́лия без боя́зни. Лу́чше учрежде́ние от зе́лий с любо́вию и благода́тию, не́жели представле́ние тельце́в со враждо́ю. Му́ж я́рый устроя́ет бра́ни: долготерпели́вый же и бу́дущую укроща́ет. терпели́вый му́ж угаси́т суды́: нечести́вый же воздвиза́ет па́че. Путие́ пра́здных по́стлани те́рнием: му́жественных же угла́ждени.

На стихо́вне самогла́сны, гла́с 5, еди́ножды:

Поползну́вся от пра́ваго пути́ Твоего́,/ от страсте́й окая́нный низпадо́хся в ро́в,/ леви́т же со свяще́нником ви́девше мя́, претеко́ша./ Ты́ же Христе́ поми́ловал еси́ мя́,/ и ору́жием Креста́ грехо́вное рукописа́ние растерза́в,/ безстра́стием уясни́л еси́,/ и Отцу́ соседа́теля сотвори́л еси́./ Те́мже зову́ Тебе́//: непостижи́ме Го́споди сла́ва Тебе́.

И́на стихи́ра, гла́с 8, еди́ножды:

Из Иерусали́ма снидо́х поползну́вся,/ от напи́санных в не́м язы́ком за́поведей Твои́х:/ во Иерихо́н же иды́й подража́тельным стремле́нием,/ в не́м дре́вле ра́ди зло́бы от Тебе́,/ ко уби́йству изда́вшихся лю́дем Твои́м преслуша́нием,/ душетле́нным прилучи́хся страсте́м,/ я́коже разбо́йником./ от ни́х уя́звена и́сполу умерщвле́на,/ гвоздьми́ и копие́м пло́тию уязви́выйся во́лею,/ греха́ ра́ди челове́ча,/ и о́бщее соверши́вый Кресто́м спасе́ние во Иерусали́ме,/ исцели́ мя Го́споди,// и спаси́ мя.

Му́ченичен: Му́ченицы Твои́ Го́споди,/ забы́вше су́щая в житии́,/ неради́вше и о му́ках бу́дущия ра́ди жи́зни,/ и сея́ насле́дницы яви́шася:/ те́мже и со А́нгелы ра́дуются,// те́х моли́твами да́руй лю́дем Твои́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, крестобогоро́дичен: 

 

Го́споди,/ егда́ тя́ со́лнце ви́де на Дре́ве ви́сима Со́лнца пра́вды,/ лучы́ сокры́, и луна́ све́т во тьму́ преложи́:// Всенепоро́чная же Ма́ти Твоя́ утро́бою уязвля́шеся.