Вторник третьей седмицы Великого Поста. На вечерне.

На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6. И пое́м подо́бны трипе́снца 3, и мине́и 3.

Подо́бен господи́на Ио́сифа. Гла́с 3:

Подобен: Поста́виша три́десять сре́бреник:

Го́споди, Кресто́м уби́вый льсти́ваго,/ от пре́лести его́ изба́ви мя́ согреша́ющаго, и прельща́ема:/ и посто́м очи́стив мя́, да́ждь ми́ Твоя́ хоте́ния соверши́ти,/ я́ко да ви́жду Влады́ко, ра́дуяся,// честны́я стра́сти Твоя́.

Подо́бен:

Уязви́хся сла́дости ору́жием, Го́споди,/ и лю́те ве́сь умертви́хся,/ исцели́, и оживи́ смире́нную мою́ ду́шу,/ копие́м прободы́йся Влады́ко:/ и уя́звена стрело́ю врага́, я́ко Ще́др исцели́,// и честны́х Твои́х страсте́й прича́стника мя́ покажи́.

И́на стихи́ра господи́на Фео́дора, гла́с 2.

Подо́бен: Да ра́спнется:

Поще́нием Го́споди, ду́ши просвети́вше,/ да сподо́бимся неосужде́нно Кре́ст Тво́й ви́дети в ра́дости,/ и поклони́тися стра́хом и любо́вию:/ просвеща́ет бо то́й стра́сти Твоя́ во́льныя,/ я́же благоволи́ дости́гнути на́м,// я́ко Человеколю́бец.

И в Мине́и 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Проки́мен, псало́м 47, гла́с 3: Ве́лий Госпо́дь, и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего. Сти́х: Во гра́де Го́спода си́л, во гра́де Бо́га на́шего.

Бытия́ чте́ние. [Быт. 7:1–5.]

Рече́ Госпо́дь Бо́г к Но́ю: вни́ди ты́ и ве́сь до́м тво́й в ковче́г, я́ко тя́ ви́дех пра́ведна предо Мно́ю в ро́де се́м. От ското́в же чи́стых введи́ к себе́ се́дмь се́дмь, му́жеский по́л и же́нский: от ското́в же нечи́стых два́ два́, му́жеский по́л и же́нский. И от пти́ц небе́сных чи́стых се́дмь се́дмь, му́жеский по́л и же́нский, и от все́х пти́ц нечи́стых две́ две́, му́жеский по́л и же́нский, препита́ти се́мя по все́й земли́. Еще́ бо дне́й се́дмь, А́з наведу́ до́ждь на зе́млю четы́редесять дне́й и четы́редесять ноще́й: и потреблю́ вся́кое воста́ние, е́же сотвори́х, от лица́ всея́ земли́. И сотвори́ Но́е вся́ ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бо́г.

Проки́мен, псало́м 48, гла́с 2: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Сти́х: Услы́шите сия́ вси́ язы́цы:

При́тчей чте́ние. [Притч. 8:32–36, 9:1–11.]

Сы́не, послу́шай мене́: и блаже́ни, и́же пути́ моя́ сохраня́т. Услы́шите прему́дрость, и умудри́теся, и не отмещи́те. Блаже́н му́ж, и́же послу́шает мене́, и челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т, бдя́й при мои́х две́рех при́сно, соблюда́яй пра́ги мои́х вхо́дов: Исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Согреша́ющии же в мя́, нече́ствуют на своя́ ду́шы: и ненави́дящии мя́, лю́бят сме́рть. Прему́рость созда́ себе́ до́м, и утверди́ столпо́в се́дмь: закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же е́сть безу́мен, да уклони́тся ко мне́: И тре́бующым ума́, рече́ прииди́те, яди́те мо́й хле́б, и пи́йте вино́, е́же раствори́х ва́м. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете: да во ве́ки воцарите́ся: и взыщи́те ра́зума да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие: облича́яй же нечести́ваго, поро́чна сотвори́т себе́: [обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́]. Не облича́й злы́х, да не возненави́дят тебе́: облича́й прему́дра, и возлю́бит тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрейший бу́дет: сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости стра́х Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н, по́мысла е́сть блага́го. Си́м бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́ твоего́.

На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды. Гла́с 2:

Отца́ Тя́ Созда́теля написа́ти дерза́ю Го́споди,/ живо́тное сы́й земноро́дное,/ Твоего́ причаща́яся о́браза,/ а́ще и сыно́вства погреши́х, блу́дно пожи́в,/ и забве́нием Твои́х даро́в ижди́в бога́тство./ Да не у́бо отрече́ши мя́, Твоему́ благоволи́вый Сы́ну Единоро́дному,/ Кре́ст мене́ ра́ди пло́тию и сме́рть претерпе́ти:// но ублажи́в присво́й к Себе́ Человеколю́бче.

Му́ченичен: Ли́цы му́ченик проти́вишася мучи́телем, глаго́люще:/ мы́ во́инствуем Царю́ си́л:/ а́ще и огню́ и му́кам преда́сте на́с,// не отмета́емся Тро́ическия си́лы.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен, гла́с то́йже.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Тя́ беззако́ннии лю́дие, Спа́се,/ живота́ все́х на Дре́ве обе́сиша,/ тогда́ и Всечи́стая А́гница и Ма́ти Твоя́,/ предстоя́щи рыда́ше пла́чущи:/ Ча́до Мое́ сладча́йшее, све́те Мое́ю о́чию, увы́ Мне́,/ ка́ко посреде́ злоде́ев к Дре́ву пригвозди́тися претерпе́л еси́,// зе́млю пове́сивый на вода́х?