Суббота пятой седмицы Великого Поста. На вечерне.

Последование подобне, якоже и в прочих Неделях: в нейже поем и Минеи последование случившагося святаго. Инии же последнейшии предаша пети в сию Неделю последование преподобныя матере нашея Марии Египетския.

Во светильничном по предначинательном псалме и обычном стихословии, на Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. И поем Осмогласника стихиры воскресны 3, и анатолиевы 3, и преподобныя стихиры, подобны 3, творяще я на 4.

Глас 6. Подобен: Всю отложи́вше:

Тебе́ у́бо возбраня́ше честны́х взира́ния, / скверн пре́жде привлече́нное скверне́ние, / твое́ же чу́вство, и твоя́ богому́драя соде́янных со́весть, / к лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / На ико́ну бо воззре́вши благослове́нныя Богоотрокови́цы, / всех пока́явшися прегреше́ний свои́х всехва́льная пре́жних, / в дерзнове́нии честно́му Дре́ву поклони́лася еси́.

Ме́стом поклони́вшися ра́достно святы́м, / доброде́тели напу́тное спаси́тельнейшее, / отту́ду прия́ла еси́, и зело́ потекла́ еси́ до́брое ше́ствие, / и струю́ преше́дши Иорда́нскую, / в жили́ще Предте́чево усе́рдно всели́лася еси́, / и страсте́й свире́пство жи́тельством омрачи́ла еси́, / истончава́ющи в дерзнове́нии, приснопа́мятная ма́ти, / плотска́я сво́йства.

В пусты́ню всели́вшися твои́х страсте́й / о́бразы от души́ отъя́ла еси́, / богови́днейшее изображе́ние в души́ написа́вши, / доброде́телей ви́ды, / и толи́ко просия́ла еси́, / я́ко и вода́ми легко́ преходи́ти блаже́нная, / и от земли́ взима́тися в твои́х к Бо́гу моле́ниих, / и ны́не в дерзнове́нии всесла́вная Мари́е, / Христу́ предстоя́щи, / моли́ся о душа́х на́ших.

Слава, глас 4: Очудотвори́, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла, / я́ко и я́же пре́жде блудни́ца, / по́стническим по́двигом подвиза́ся, / отню́дуже и немощно́е отве́ргши, / до́блественно сопротивоста́на диа́вола. / Те́мже и по́честь побе́ды нося́щи, / мо́лится о душа́х на́ших.

И ныне, Богородичен 1-й гласа.

На стиховне стихиры Осмогласника.

Слава преподобныя, глас 2: Душе́вная ловле́ния, / и стра́сти плотски́я мече́м воздержа́ния посе́кла еси́: / по́мысла прегреше́ния / молча́нием обуче́ния подави́ла еси́, / и струя́ми слез твои́х пусты́ню всю напои́ла еси́, / и прозябла́ еси́ нам покая́ния плоды́. / Те́мже твою́ па́мять / преподо́бная пра́зднуем.

И ныне, Богородичен, в тойже глас: О чудесе́но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́нося́щую, / всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Отпустительный воскресен.

И тропарь преподобныя, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

И Богородичен: 

 

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, / и, распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

И прочее последование яко обычно.