Среда второй седмицы Великого Поста. На вечерне.

На Го́споди воззва́х поста́вим стихо́в 10: и пое́м настоя́щий самогла́сен два́жды, и му́ченичен, и подо́бны 3.

Самогла́сен, гла́с 1:

Духо́вный, бра́тие, взе́мше по́ст, / язы́ком не глаго́лите льсти́вная, / ниже́ полага́йте претыка́ния бра́ту в собла́зн: / но покая́нием просвети́вше души́ свещу́ слеза́ми, / возопии́м Христу́ оста́ви на́м грехопаде́ния на́ша, // я́ко Человеколю́бец.

Му́ченичен: Всехва́льнии му́ченицы, / ва́с ни земля́ потаи́ла е́сть, / но не́бо прия́т: отверзо́шася ва́м ра́йская врата́ и вну́трь бы́вше, / дре́ва жи́зни наслажда́етеся, / Христу́ моли́теся, // дарова́тися душа́м на́шым ми́ру, и ве́лией ми́лости.

И́ны стихи́ры господи́на Ио́сифа, гла́с 3.

Подо́бен: Ве́лия Креста́:

Боже́ственных апо́стол Го́споди моле́ньми, / по́стное вре́мя до́бре на́м соверши́ти, / умиле́нием по́мысла сподо́би, / я́ко Бла́г благоутро́бне, // да спаса́еми Тя́ прославля́ем вси́.

Подо́бен: Вели́кое и стра́шное Твое́ Го́споди прише́ствие, / в не́мже седя́ су́д пра́ведный сотвори́ши, / да не у́бо осу́диши мя́ осужде́ннаго: / но я́ко Бо́г пощади́ мя, // апо́стол Твои́х благоприя́тными моли́твами.

И́на стихи́ра господи́на Фео́дора, гла́с 6.

Подо́бен: Всю́ отложи́вше:

Христо́вы апо́столи, / земны́м свети́ла, сокро́вища миробога́тная, / всему́драго ра́зума Бо́га на́шего: / ва́с пою́щыя искуше́ний изба́вите святы́ми ва́шими моли́твами, / и вре́мя на́м по́стное проводи́ти ю́ношески подаю́щи в ми́ре жи́знь на́шу: / да благоуго́дно предвари́вше стра́сть Христо́ву, // со дерзнове́нием прино́сим пе́ния Бо́гу на́шему.

И в мине́и 4.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Проки́мен, псало́м 31, гла́с 6: Весели́теся о Го́споде, / и ра́дуйтеся пра́веднии.

Сти́х: Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния.

Бытия́ чте́ние. (Быт. 4:16–26.)

Изы́де Ка́ин от лица́ Бо́жия, и всели́ся в зе́млю Наи́д, пря́мо Еде́му. И позна́ Ка́ин жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ено́ха: и бе́ зи́ждяй гра́д, и именова́ гра́д во и́мя сы́на своего́, Ено́х. Роди́ся же Ено́ху Гаида́д, и Гаида́д роди́ Малелеи́ла: и Малелеи́л роди́ Мафуса́ла: Мафуса́л же роди́ Ламе́ха. И взя́ себе́ Ламе́х две́ жены́: и́мя еди́ной Ада́, и и́мя вторе́й Селла́. И роди́ Ада́ Иови́ла: се́й бя́ше оте́ц живу́щих в селе́ниих скотопита́телей. И и́мя бра́ту его́, иува́л: се́й бя́ше показа́вый певни́цу, и гу́сли. Селла́ же и та́я роди́ Фо́вела, се́й бя́ше млатоби́ец, кова́чь ме́ди и желе́за: сестра́ же Фо́велова, Ноема́. Рече́ же Ламе́х свои́м жена́м: Ада́ и Селла́, услы́шите гла́с мо́й жены́ Ламе́ховы, внуши́те моя́ словеса́: я́ко му́жа уби́х в я́зву мне́, и ю́ношу в стру́п мне́. Я́ко седми́цею отмсти́ся от Ка́ина, от Ламе́ха же се́дмьдесять седми́цею. Позна́ же Ада́м Е́ву жену́ свою́, и заче́нши роди́ сы́на, и именова́ и́мя ему́ Си́ф, глаго́лющи: воскреси́ бо ми́ Бо́г се́мя друго́е, вме́сто А́веля, его́же уби́ Ка́ин. И Си́фу бы́сть сы́н: именова́ же и́мя ему́ Ено́с, се́й упова́ призыва́ти и́мя Го́спода Бо́га.

Проки́мен, псало́м 32, гла́с 1: Бу́ди Го́споди ми́лость Твоя́ на на́с, / я́коже упова́хом на Тя́.

Сти́х: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде:

При́тчей чте́ние. (Притч. 5:5–23, 6:1–3.)

Сы́не, пи́й во́ды от свои́х сосу́дов, и от твои́х кладенце́в исто́чника: Да преизлива́ются тебе́ во́ды от твоего́ исто́чника, во твои́ же пути́ да происхо́дят твоя́ во́ды. Да бу́дут тебе́ еди́ному име́ния, и да никто́же чу́ждь причасти́тся тебе́. Исто́чник твоея́ воды́ да бу́дет тебе́ тво́й, и весели́ся с жено́ю я́же от ю́ности твоея́. Еле́нь любве́, и жребя́ твои́х благода́тей да бесе́дует тебе́, твоя́ же да преды́дет тебе́, и да бу́дет с тобо́ю во вся́ко вре́мя: в дру́жбе бо сея́ спребыва́яй, умно́жен бу́деши. Не мно́г бу́ди к чужде́й, ниже́ объя́т бу́ди объя́тии не твоея́. Пред очи́ма бо су́ть Бо́жиима путие́ му́жа, вся́ же тече́ния его́ назира́ет. Законопреступле́ния му́жа уловля́ют: плени́цами же свои́х грехо́в ки́йждо затяза́ется. Се́й скончава́ется с ненака́занными: от мно́жества же своего́ жития́ изве́ржется, и погиба́ет за безу́мие.Сы́не, а́ще поручи́шися за твоего́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́. Се́ть бо крепка́ му́жу свои́ устне́, и пленя́ется устна́ми свои́х у́ст. Твори́ сы́не, я́же а́з заповее́даю ти́, и спаса́йся.

И а́бие преждеосвяще́нная Литурги́а.