Среда первой седмицы Великого Поста. Великое повечерие.

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (12 раз.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.


Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возрадуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

 

Таже начинаем Великий канон, во глас 6-й, творение святаго отца нашего Андрея Критскаго, Иерусалимскаго.

Песнь 1

Ирмос: Помо́щник и Покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог, и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́, // сла́вно бо просла́вися. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

От ю́ности, Христе́, за́поведи Твоя́ преступи́х, всестра́стно небреги́й, уны́нием преидо́х житие́. Те́мже зову́ Ти, Спа́се, поне́ на коне́ц спаси́ мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Пове́ржена мя, Спа́се, пред враты́ Твои́ми, поне́ на ста́рость не отри́ни мене́ во ад тща, но пре́жде конца́, я́ко Человеколю́бец, даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бога́тство мое́, Спа́се, изнури́в в блуде́, пуст есмь плодо́в благочести́вых, а́лчен же зову́: отче щедро́т, предвари́в Ты мя уще́дри.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

В разбо́йники впады́й аз есмь помышле́ньми мои́ми, весь от них уязви́хся ны́не, и испо́лнихся ран, но Сам ми предста́в, Христе́ Спа́се, исцели́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Свяще́нник мя предви́дев ми́мо и́де, и леви́т ви́дев в лю́тых, на́га презре́, но, из Мари́и возсия́вый Иису́се, Ты предста́в уще́дри мя.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ты ми даждь светоза́рную благода́ть от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, избежа́ти страсте́й омраче́ния, и пе́ти усе́рдно твоего́, Мари́е, жития́, кра́сная исправле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, возми́ бре́мя от Мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко благоутро́бна, даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, Наде́жде и Предста́тельство Тебе́ пою́щих, возми́ бре́мя от Мене́ тя́жкое грехо́вное, и я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2

Ирмос: Вонми́ не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, // от Де́вы пло́тию прише́дшаго. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Поползо́хся я́ко Дави́д блу́дно, и оскверни́хся, но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ни слез, ниже́ покая́ния и́мам, ниже́ умиле́ния. Сам ми сия́, Спа́се, я́ко Бог да́руй.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Погуби́х первозда́нную добро́ту и благоле́пие мое́, и ны́не лежу́ наг и стыжду́ся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Дверь Твою́ не затвори́ мне тогда́, Го́споди, Го́споди, но отве́рзи ми сию́ ка́ющемуся Тебе́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Внуши́ воздыха́ния души́ моея́, и о́чию мое́ю приими́ ка́пли, Спа́се, и спаси́ мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Человеколю́бче хотя́й всем спасти́ся, Ты воззови́ мя, и приими́, я́ко Благ, ка́ющагося.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на всепе́тая, моли́ приле́жно во е́же спасти́ся нам.

Ирмос: Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый, и во́ду из ка́мене источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, // десни́цею еди́ною, и кре́постию Мое́ю.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопию́ща, и удали́ся пре́жняго греха́, и бо́йся я́ко неумы́тнаго, и я́ко Судии́ и Бо́га.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Кому́ уподо́билася еси́, многогре́шная душе́? То́кмо пе́рвому Ка́ину, и Ламе́ху о́ному, каменова́вшая те́ло злоде́йствы, и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́, Си́фу не уподо́билася еси́, ни Ено́са подража́ла еси́, ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я, но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Еди́на отве́рзла еси́ хля́би гне́ва Бо́га твоего́, душе́ моя́, и потопи́ла еси́ всю, я́коже зе́млю плоть, и дея́ния и житие́, и пребыла́ еси́ вне спаси́тельнаго ковче́га.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Всем усе́рдием и любо́вию притекла́ еси́ Христу́, пе́рвый греха́ путь отвра́щши, и в пусты́нях непроходи́мых пита́ющися, и Того́ чи́сте соверша́ющи Боже́ственныя за́поведи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Безнача́льная Несозда́нная Тро́ице, Неразде́льная Еди́нице ка́ющася мя приими́, согреши́вша спаси́, Твое́ есмь созда́ние, не пре́зри, но пощади́, и изба́ви о́гненнаго мя осужде́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо к Тебе́ притека́ющих, и приста́нище су́щих в бу́ри, Ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мне моли́твами Твоими.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х, / подви́гшееся се́рдце мое́, // я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Благослове́ния Си́мова не насле́довала еси́, душе́ окая́нная, ни простра́нное одержа́ние, я́коже Иа́феф, име́ла еси́ на земли́ оставле́ния.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

От земли́ Харра́н, изы́ди от греха́, душе́ моя́, гряди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, е́же Авраа́м насле́дствова.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Авраа́ма слы́шала еси́, душе́ моя́, дре́вле оста́вльша зе́млю оте́чества, и бы́вша прише́льца, сего́ произволе́нию подража́й.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

У ду́ба Мамври́йскаго учреди́в патриа́рх А́нгелы, насле́дствова по ста́рости обетова́ния лови́тву.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Исаа́ка, окая́нная душе́ моя́, разуме́вши но́вую же́ртву, тайно всесожже́нную Го́сподеви, подража́й его́ произволе́нию.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Исма́ила слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, изгна́на я́ко рабы́нино отрожде́ние, виждь, да не ка́ко подо́бно что постра́ждеши ласкосе́рдствующи.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Содержи́мь есмь бу́рею и треволне́нием согреше́ний, но сама́ мя, ма́ти, ны́не спаси́, и к приста́нищу боже́ственнаго покая́ния возведи́.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Ра́бское моле́ние и ны́не, преподо́бная, прине́сши, ко благоутро́бней моли́твами твои́ми Богоро́дице, отве́рзи ми Боже́ственныя входы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тро́ице Про́стая, Несозда́нная, безнача́льное естество́, в тро́ице певае́мая ипоста́сей, спаси́ ны, ве́рою покланя́ющияся держа́ве Твое́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Отца́ безле́тна Сына, в ле́то, Богороди́тельнице, неискусому́жно родила́ еси́, стра́нное чу́до, пребы́вши Де́ва доя́щи.

Песнь 4

Ирмос: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́ Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися, / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: // услы́шах слух Твой, и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Те́ло оскверни́ся, дух окаля́ся, весь острупи́хся, но я́ко Врач, Христе́, обоя́ покая́нием мои́м уврачу́й, омы́й, очи́сти, покажи́, Спа́се мой, па́че сне́га чисте́йша.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Те́ло Твое́ и кровь распина́емый о всех положил еси́, Сло́ве: те́ло у́бо, да мя обнови́ши; кровь, да омы́еши мя; дух же пре́дал еси́, да мя приведе́ши Христе́, Твоему́ Роди́телю.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́, Ще́дре, да спасе́мся. Во́лею на дре́ве распя́лся еси́, Еде́м затворе́нный отве́рзеся, го́рняя и до́льняя тварь, язы́цы вси спасе́ни поклоня́ются Тебе́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Да бу́дет ми купе́ль, кровь из ребр Твоих, вку́пе и питие́, источи́вшее во́ду оставле́ния, да обою́ду очища́юся, помазу́яся и пия́, я́ко пома́зание и питие́, Сло́ве, живото́чная Твоя́ словеса́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ча́шу Це́рковь стяжа́, ре́бра Твоя́ живоно́сная, из ни́хже сугу́быя нам источи́ то́ки, оставле́ния и ра́зума, во о́браз дре́вняго и но́ваго, двои́х вку́пе заве́тов, Спа́се наш.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Наг есмь черто́га, наг есмь и бра́ка, ку́пно и ве́чери; свети́льник угасе́, я́ко безъеле́йный, черто́г заключи́ся, мне спя́щу, ве́черя снеде́ся, аз же по руку́ и но́гу свя́зан, вон низве́ржен есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Неразде́льное существо́м, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко Единоца́рственное и Сопресто́льное, вопию́ Ти песнь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва, Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин: твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5

Ирмос: От но́щи у́тренююща, Человеколю́бче, / просвети́ молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, // и научи́ мя Спа́се, твори́ти во́лю Твою́. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Я́ко тя́жкий нра́вом, фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, Ианни́ и Иамври́, душе́ю и те́лом, и погруже́н умо́м, но помози́ ми.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ка́лом смеси́хся окая́нный умо́м, омы́й мя, Влады́ко, ба́нею мои́х слез, молю́ Тя, пло́ти моея́ оде́жду убели́в я́ко снег.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

А́ще испыта́ю моя́ дела́, Спа́се, вся́каго челове́ка превозше́дша греха́ми себе́ зрю, я́ко ра́зумом му́дрствуяй согреши́х, не неве́дением.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Пощади́, пощади́, Го́споди, созда́ние Твое́, согреши́х, осла́би ми, я́ко естество́м чи́стый Сам сый еди́н, и ин ра́зве Тебе́ никто́же есть кроме́ скве́рны.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Мене́ ра́ди Бог сый, вообрази́лся еси́ в мя, показа́л еси́ чудеса́, исцели́в прокаже́нныя, и разсла́бленнаго стягну́в, кровоточи́выя ток уста́вил еси́, Спа́се, прикоснове́нием риз.

Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о нас.

Струи́ Иорда́нския преше́дши, обрела́ еси́ поко́й безболе́зненный, пло́ти сла́сти избежа́вши, ея́же и нас изми́ твои́ми моли́твами, преподо́бная.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тя Тро́ице сла́вим, Еди́наго Бо́га: Свят, Свят, Свят еси́ О́тче, Сы́не и Ду́ше, Про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, нетле́нная безму́жная Ма́ти Де́во, Бог созда́вый ве́ки, и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, // и возведе́ от тли живо́т мой. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Воста́ни и побори́, я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы при́сно побежда́ющи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Преиди́ вре́мене теку́щее естество́, я́ко пре́жде ковче́г, и земли́ о́ныя бу́ди во одержа́нии обетова́ния, душе́, Бог повелева́ет.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Я́ко спасл еси́ Петра́, возопи́вша спаси́, предвари́в мя Спа́се, от зве́ря изба́ви, просте́р Твою ру́ку, и возведи́ из глубины́ грехо́вныя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Приста́нище Тя вем ути́шное, Влады́ко, Влады́ко Христе́, но от незаходи́мых глуби́н греха́, и отча́яния мя предвари́в изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тро́ица есмь Про́ста, Неразде́льна, Разде́льна Ли́чне, и Еди́ница есмь естество́м соедине́на, Оте́ц глаго́лет и Сын и Боже́ственный Дух.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, воображе́на по нам, Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Го́споди, поми́луй (Трижды.).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, / воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися, / воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, // везде́ сый, и вся исполня́яй.

Песнь 7

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам; // но не преда́ждь нас до конца́, отце́в Бо́же. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Манасси́ева собрала́ еси́ согреше́ния изволе́нием, поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, и умно́живши, душе́, негодова́ние, но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, стяжи́ умиле́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ахаа́вовым поревнова́ла еси́ скве́рнам, душе́ моя́, увы́ мне, была́ еси́ плотски́х скверн пребыва́лище, и сосу́д сра́млен страсте́й; но из глубины́ твоея́ воздохни́, и глаго́ли Бо́гу грехи́ твоя́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, и глад Бо́жий пости́же тя, егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже Ахаа́в, не покори́ся словесе́м иногда́; но Сара́ффии уподо́бився, напита́й проро́чу ду́шу.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Попали́ Илия́ иногда́ два́щи пятьдеся́т Иезаве́линых, егда́ сту́дныя проро́ки погуби́, во обличе́ние Ахаа́вово, но бе́гай подража́ния двою́, душе́, и укрепля́йся.

Сла́ва Отцу́ и Сыну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тро́ице Про́стая, Неразде́льная, Единосу́щная, и Естество́ Еди́но, ве́тове и Свет, и Свя́та Три, и Еди́но Свя́то пое́тся Бог Тро́ица; но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, душе́, всех Бо́га.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, я́ко Неразде́льныя Тро́ицы, породила́ еси́ еди́наго Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ нам су́щим на земли́ небе́сная.

Песнь 8

Ирмос: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, // по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Правосу́де Спа́се, поми́луй, и изба́ви мя огня́, и преще́ния, е́же и́мам на суде́ пра́ведно претерпе́ти, осла́би ми пре́жде конца́, доброде́телию и покая́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Я́ко разбо́йник вопию́ Ти: помяни́ мя, я́ко Петр пла́чу го́рце, осла́би ми, Спа́се, зову́ я́ко мыта́рь, слезю́ я́ко блудни́ца, приими́ мое́ рыда́ние, я́коже иногда́ ханане́ино.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Гное́ние, Спа́се, исцели́ смире́нныя моея́ души́, еди́не Врачу́, пла́стырь мне наложи́, и еле́й и вино́, дела́ покая́ния, умиле́ние со слеза́ми.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ханане́ю и аз подража́я, поми́луй мя, вопию́, Сы́не Дави́дов; каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая; пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́я над Ла́зарем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве, Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй, Тро́ице Еди́нице поми́луй мя.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся, те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. // Те́мже Тя вси ро́ди я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем. (Дважды.)

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Неду́ги исцеля́я, нищим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, вре́дныя уврачева́, с мытари́ ядя́ше, со гре́шники бесе́доваше, Иаи́ровы дще́ре ду́шу предуме́ршую возврати́ осяза́нием руки́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше, и фарисе́й, хваля́ся осужда́шеся. Ов у́бо, очи́сти мя, о́ва же, поми́луй мя, сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, благодарю́ Тя, и про́чия безу́мныя глаго́лы.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, и фарисе́й Си́мон соблажня́шеся, и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния, от иму́щаго кре́пость оставля́ти грехи́, ю́же душе́ потщи́ся подража́ти.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Блудни́це, о окая́нная душе́ моя́, не поревнова́ла еси́, я́же прии́мши ми́ра алава́стр, со слеза́ми ма́заше но́зе Спа́сове, отре́ же власы́ дре́вних согреше́ний рукописа́ние раздира́ющаго ея́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Гра́ды, и́мже даде́ Христо́с благове́стие, душе́ моя́, уве́дала еси́, ка́ко про́кляти бы́ша; убо́йся указа́ния, да не бу́деши я́коже о́ны, и́хже содо́мляном Влады́ка уподо́бив, да́же до ада осуди́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Да не го́ршая, о душе́ моя́, яви́шися отча́янием, ханане́и ве́ру слы́шавшая, ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся; Сы́не Дави́дов, спаси́ и мене́, воззови́ из глубины́ се́рдца, я́коже она́ Христу́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, Тро́ице Неразде́льней, Еди́нице по существу́, я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Град Твой сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая, в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, в Тебе́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побежда́яй, побежда́ет вся́кое искуше́ние, и пленя́ет ра́тники, и прохо́дит послуша́ние.

Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андре́е честный, и о́тче треблаже́ннейший, па́стырю Критский, не преста́й моля́ся, о воспева́ющих тя, да изба́вимся вси гне́ва, и ско́рби, и тле́ния, и прегреше́ний безме́рных, чту́щии твою па́мять ве́рно.

Таже оба лика поют ирмос вкупе:

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. // Те́мже Тя вси ро́ди я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем. (И поклон.)

 

Посем глаголем псалмы:

 

Псалом 4.

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ваших умили́теся. Пожрите же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́я своего умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя. И душа́ моя смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою: спаси́ мя ради ми́лости Твоея́. Я́ко не́сть в сме́рти помина́яй Тебе: во а́де же кто испове́стся Тебе? Утруди́хся воздыха́нием моим, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое, слеза́ми мои́ми посте́лю мою омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое, обетша́х во всех вразе́х моих. Отступи́те от Мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое, Госпо́дь моли́тву мою прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12.

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое от Мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ моей, боле́зни в се́рдце моем день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ о́чи мои, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него. Стужа́ющии ми возрадуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою упова́х. Возра́дуется се́рдце мое о спасе́нии Твоем, воспою́ Го́сподеви, благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вышняго.
При́зри, услы́ши мя, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ о́чи мои, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Псалом 24.

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мо́й, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мо́й, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Го́споди, и ми́лости Твоя, яко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ради законоположи́т согреша́ющим на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющим заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом 30.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненавидел еси́ храня́щия суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твоей, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя и утро́ба моя. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя, и ко́сти моя смято́шася. От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от Мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое на раба́ Твоего, спаси́ мя ми́лостию Твоею. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да будут устны́ льсти́выя, глаго́лющия на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щимся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющим на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язык. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою во гра́де огражде́ния. Аз же Рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твоею: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щим горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зм'ия. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ имя Мое. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


И начинаем глаголати стихи со сладкопением, не скоро и великим гласом на оба лика, кийждо лик свой стих.
Первый лик поет:
С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся:
Я́ко с на́ми Бог.


Вторый лик поет тойже Стих: С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся:
Я́ко с на́ми Бог.


Таже по чину кийждо лик свой Стих:
Услы́шите до после́дних земли́: Я́ко с на́ми Бог.


Могу́щии покоря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог.


А́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете: Я́ко с на́ми Бог.


И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь: Я́ко с на́ми Бог.


И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас: Я́ко с на́ми Бог.


Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся: Я́ко с на́ми Бог.


Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх: Я́ко с на́ми Бог.


И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние: Я́ко с на́ми Бог.


И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им: Я́ко с на́ми Бог.


Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог: Я́ко с на́ми Бог.


Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий: Я́ко с на́ми Бог.


Живу́щии во стране́, и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы: Я́ко с на́ми Бог.


Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам: Я́ко с на́ми Бог.


Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его: Я́ко с на́ми Бог.


И ми́ра Его несть преде́ла: Я́ко с на́ми Бог.


И нарица́ется и́мя Его́, вели́ка сове́та А́нгел: Я́ко с на́ми Бог.


Чу́ден сове́тник: Я́ко с на́ми Бог.


Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра: Я́ко с на́ми Бог.


Оте́ц бу́дущаго ве́ка: Я́ко с на́ми Бог.


Исполнившимся же стихом, я́ко предречеся, поется:
С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог.


И паки тожде от обою лику:
С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покоря́йтеся: Я́ко с на́ми Бог.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Первый Лик: С на́ми Бог.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Вторый лик тожде: С на́ми Бог.


Таже два лика вкупе: Я́ко с на́ми Бог.


И абие настоящия тропари:
Первый Лик:
День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди,/ ве́чер прошу́ с но́щию,// без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.


Вторый Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко,/ ве́чер прошу́ с но́щию,// безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.


Таже оба лика: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й,/ ве́чер прошу́ с но́щию,// ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.


Безпло́тное естество́ херуви́мское немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят.
Шестокри́льная живо́тная Серафи́ми непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят.
А́нгелов же вся во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют.
Пре́жде бо всех еси́ сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на,
И равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное.
Пресвята́я Де́во, Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́,
Проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь,
О всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х.
Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь:
Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас. Ами́нь.

(Сие глаголют во святей горе Афонстей, и в прочих монастырех по стиху, кийждо лик свой стих.)

И абие низким гласом:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ради спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.


И абие священник возглашает пред царскими дверьми, а лик за ним повторяет:
Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных. (Трижды.)


Вся небе́сныя си́лы святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)


Святы́й Иоа́нне Проро́че и Предте́че и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. (Дважды.)


Святи́и сла́внии апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)


Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. (Дважды.)


(Зде же глаголется и святый храма.)


Непобеди́мая и непостижи́мая, и Боже́ственная си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных. (Дважды.)


Бо́же, очи́сти нас гре́шных. (Дважды.)


Бо́же, очи́сти нас гре́шных и поми́луй нас. (Единожды.)


Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.


Хор поет тропари сия, во глас 2:

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же,/ да не когда́ усну́ в смерть,// да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Заступник души́ моея́ бу́ди, Бо́же,/ я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих,// изба́ви мя от них, и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша,/ Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во,/ мно́го бо мо́жет моле́ние ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки,/ не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая,/ я́ко Ми́лостив есть и спасти́ моги́й,// и́же и страда́ти о нас изво́ливый.


Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.


Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас


Чтец: Ами́нь.

И молитву сию Великаго Василия:

Го́споди, Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю, рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша, су́щия на земли́, да и со́нным безмо́лвием просвети́мся, зре́нием суде́б Твои́х. Отыми́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.


Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего, и Ду́ха Твоего Свята́го не отыми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего, и Духом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего от Мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои, и ко́сти моя я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего прильпе́ кость моя пло́ти моей. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои, и хва́лящии мя мною кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити его, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои ка́мение его, и персть его уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Своей. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не и́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ Ему на пути́ кре́пости Его: умале́ние дней моих возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твоею суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́, и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя не оскуде́ют. Сы́нове раб Твоих вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии, царя иудейска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго, сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́м гнев е́же на гре́шники преще́ния Твоего́, безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен, долготерпели́в, и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты, Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо, Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́: но положи́л еси́ покая́ние на мне гре́шнем, зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя, и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд мои́х, сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твоих. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости. Согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя аз вем: но прошу́ моля́ся, осла́би ми Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми, ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́, Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́. Я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Хор: Ами́нь.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас:/ вся́каго бо отве́та недоуме́юще,/ сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це,// гре́шнии прино́сим, поми́луй нас.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Го́споди, поми́луй нас:/ на Тя бо упова́хом,/ не прогне́вайся на ны зело́,/ ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших,/ но при́зри и ны́не я́ко Благоутро́бен,/ и изба́ви ны от враг на́ших:/ Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́,// вси дела́ руку́ Твое́ю, и имя Твое́ призыва́ем.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам,/ Благослове́нная Богоро́дице,/ наде́ющиися на Тя да не поги́бнем,/ но да изба́вимся Тобо́ю от бед:// Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.


Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.


Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.


Чтец: Ами́нь.
Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.


Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поуча́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твоею поуча́хся. Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего от Мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего ради, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твоею потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.
Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ради сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.
На вся́ку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою ве́дущим Тя.
Сподо́би, Го́споди, в нощь сию, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Хор: Ами́нь.

Тропарь велегласно и косно, во глас 6:

Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его по мно́жеству вели́чествия Его.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его во псалти́ри и гу́слех.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его во стру́нах и орга́не.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Стих: Хвали́те Его в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его в кимва́лех восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Таже оба лика сошедшеся вкупе поют:
Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.
Го́споди сил, с на́ми бу́ди,/ ино́го бо ра́зве Тебе́/ помо́щника в ско́рбех не и́мамы:// Го́споди сил, поми́луй нас.


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Го́споди, а́ще не бы́хом святы́я Твоя́ име́ли моли́твенники,/ и благосты́ню Твою́, ми́лующую нас,/ ка́ко сме́ли бы́хом, Спа́се, пе́ти Тя,/ Его́же славосло́вят непреста́нно А́нгели?// Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша.


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мно́гая мно́жества моих, Богоро́дице, прегреше́ний,/ к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя:/ посети́ немощству́ющую мою ду́шу,/ и моли́ Сы́на Твоего́, и Бо́га на́шего,/ да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых,// еди́на Благослове́нная.


Всесвята́я Богородице,/ во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́,/ челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя:// но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.


Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю,/ Ма́ти Бо́жия,// сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.


Чтец: Го́споди, поми́луй. (40 раз.)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.


Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.


Чтец: Ами́нь.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:
Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)
Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)
Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.
И паки:
Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.
Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.
Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)


Чтец: Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ради.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам Днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.


Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.


Чтец: Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́жда и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бие умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Своих за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в страшный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Панде́кта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя. Пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и всякое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и память суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.


Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.


Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние наше, сла́ва Тебе́.


Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй. (Трижды.)
Благослови́.


И нам на землю приклоншимся, священник глаголет молитву:
Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х небе́сных сил безпло́тных, честна́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех Твои́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жи́знь, Го́споди, поми́луй нас, и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Благ и Человеколю́бец.


По молитве же нам воставшим, глаголет священник:
Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми гре́шному, ели́ка согреши́х сло́вом, де́лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы.


И отвещают людие:
Бог прости́т ти, о́тче святы́й.


Священник же глаголет ектению:
Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кирилле (и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область).


Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)


О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея.

О ненави́дящих и любящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.


Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)


Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.


Хор: Ами́нь.