Пятница пятой седмицы Великого Поста. На вечерне.

Стихосло́вим кафи́сму 18. По обы́чном же стихосло́вии, на Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 10, и пое́м самогла́сен, гла́с 6, два́жды:

Я́ко от Иерусали́ма Твои́х Боже́ственных за́поведей исходя́,/ и к страсте́м Иерихо́нским дости́г,/ сла́вою безче́стия жите́йских попече́ний привлече́н,/ в разбо́йническия впадо́х по́мыслы,/ сыноположе́ния благода́ти ри́зы от ни́х совлеко́хся,/ и ра́нами я́ко безду́шен лежу́./ свяще́нник же прише́д я́зву ви́дев не вня́т:/ и леви́т, и то́й возгнуша́вся ми́мо и́де./ Ты́ же Го́споди, от Де́вы неизрече́нно вопло́щься,/ излия́нием от спаси́тельнаго ребра́ Твоего́,/ во́льне излия́вшияся кро́ве и воды́,/ я́коже еле́й иска́пав Христе́ Бо́же,/ стру́пы я́зв мои́х мя́гкостию стягни́,/ и к небе́сному совокупи́ ли́ку,// я́ко милосе́рд.

Му́ченичен: Му́ченицы Твои́ Го́споди,/ не отверго́шася Тебе́,/ ни отступи́ша от за́поведей Твои́х:// те́х моли́твами поми́луй на́с.

Та́же пое́м стихи́ры подо́бны, Пресвяты́я Богоро́дицы 3, творя́ще я́ 7, гла́с 6.

Подо́бен: Всю́ отложи́вше:

Сове́т преве́чный/ открыва́я Тебе́ Отрокови́це,/ Гаврии́л предста́,/ Тебе́ лобза́я и веща́я./ Рра́дуйся, земле́ ненасе́янная./ Ра́дуйся, купино́ неопали́мая./ Ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая./ Ра́дуйся, мо́сте к небесем преводя́й,/ и ле́ствице высо́кая,/ ю́же Иа́ков ви́де./ Ра́дуйся, Боже́ственная ру́чко ма́нны./ Ра́дуйся, разреше́ние кля́твы./ Ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние,// с Тобо́ю Госпо́дь.

Явля́еши Ми ся я́ко челове́к,/ глаго́лет нетле́нная Отрокови́ца ко архистрати́гу:/ и ка́ко веща́еши глаго́лы па́че челове́ка?/ Со Мно́ю бо ре́кл еси́ Бо́гу бы́ти,/ и всели́тися во утро́бу Мою́./И ка́ко бу́ду, глаго́ли Ми́, село́ простра́нное,/ и ме́сто свяще́ния,/ херуви́мы Превосходя́щаго?/ Да не прельсти́ши Мене́ ле́стию,/ не позна́х бо сла́сти,/ бра́ку е́смь неприча́стна:// ка́ко у́бо Отроча́ рожду́?

Бог иде́же хо́щет,/ побежда́ется естества́ чи́н,/ глаго́лет безпло́тный:/ и я́же па́че челове́ка содева́ются,/мои́м ве́руй и́стинным глаго́лом,/ Всесвята́я Пренепоро́чная./ Она́ же возопи́:/ бу́ди Мне́ ны́не по глаго́лу твоему́,/ и рожду́ Безпло́тнаго,/ пло́ть от Мене́ заи́мствовавшаго,/ я́ко да возведе́т челове́ка,/ я́ко еди́н си́лен,// в пе́рвое достоя́ние, с растворе́нием.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 2: 

 

Е́же от ве́ка та́инство открыва́ется дне́сь,/ и Сы́н Бо́жий, Сы́н Челове́чь быва́ет:/ да ху́ждшее восприи́м,/ пода́ст ми́ лу́чшее./ Солга́ся дре́вле Ада́м,/ и Бог вожделе́в [бы́ти], не бы́сть,/ Челове́к быва́ет Бо́г,/ да Бо́га Ада́ма соде́лает./ да весели́тся тва́рь,/ да ликовству́ет естество́,/ я́ко Арха́нгел Де́ве со стра́хом предстои́т,/ и е́же ра́дуйся, прино́сит печа́ли сопроти́вное./ за милосе́рдие ми́лости вочелове́чивыйся Бо́же на́ш,// сла́ва Тебе́.

А́ще ли не соверша́ется после́дование преждесвяще́нных, пое́м стихи́ры богоро́дицы на 8. На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды, и му́ченичен. Сла́ва, и ны́не: Язы́ка его́же не ве́дяше: пи́сан на хвали́тех в суббо́ту.

 

Вхо́д. Све́те ти́хий:

Проки́мен, псало́м 102, гла́с 4: Ще́др и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив.

Сти́х: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, и вся́ вну́тренняя моя́, и́мя свято́е Его́.

Бытия́ чте́ние. [Быт.22:1–18.]

Бы́сть по глаго́лех си́х, Бог искуша́ше Авраа́ма, и рече́ ему́: Авраа́ме, Авраа́ме. и рече́: се́ а́з. И рече́: пойми́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго, его́же возлюби́л еси́, Исаа́ка, и иди́ на зе́млю высо́ку, и вознеси́ его́ та́мо во всесожже́ние, на еди́ну от го́р, и́хже ти́ ре́х. Воста́в же Авраа́м у́тро, оседла́ осля́ свое́. поя́т же с собо́ю два́ о́трочища, и Исаа́ка сы́на своего́, и растни́в дрова́ во всесожже́ние, воста́в и́де, и прии́де на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бо́г, в тре́тий де́нь. И воззре́в авраа́м очи́ма свои́ма, ви́де ме́сто издале́че. И рече́ Авраа́м отроко́м свои́м: ся́дите зде́ со осля́тем: а́з же и де́тищ по́йдем до о́нде, и поклони́вшеся, возврати́мся к ва́м. Взя́ же Авраа́м дрова́ всесожже́ния, и возложи́ на Исаа́ка сы́на своего́: взя́ же в ру́ки и о́гнь, и но́ж, и идо́ста о́ба вку́пе. Рече́ же Исаа́к ко Авраа́му отцу́ своему́: о́тче. о́н же рече́: что́ есть ча́до? рече́ же: се́ о́гнь и дрова́, где́ есть овча́ е́же во всесожже́ние? Рече́ же Авраа́м: Бог у́зрит Себе́ овча́ во всесожже́ние ча́до. ше́дше же о́ба вку́пе, Приидо́ста на ме́сто, е́же рече́ ему́ Бо́г: и созда́ та́мо Авраа́м же́ртвенник, и возложи́ дрова́: и связа́в Исаа́ка сы́на своего́, возложи́ его́ на же́ртвенник верху́ дро́в. И простре́ авраа́м ру́ку свою́, взя́ти но́ж закла́ти сы́на своего́. И воззва́ и́ А́нгел Госпо́день с небесе́, и рече́: Авраа́ме, Авраа́ме. о́н же рече́: се́ а́з. И рече́: да не возложи́ши руки́ твоея́ на о́трочища, ниже́ да сотвори́ши ему́ что́: ны́не бо позна́х, я́ко бои́шися ты́ Бо́га, и не пощаде́л еси́ сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. И воззре́в Авраа́м очи́ма свои́ма ви́де, и се́ ове́н еди́н держи́мый рога́ма в са́де саве́к: и и́де Авраа́м, и взя́ овна́, и вознесе́ его́ во всесожже́ние вме́сто Исаа́ка сы́на своего́. И нарече́ Авраа́м и́мя ме́сту тому́, Госпо́дь ви́де: да реку́т дне́сь, на горе́ Госпо́дь яви́ся. И воззва́ А́нгел Госпо́день Авраа́ма втори́цею с небесе́, Глаго́ля: Мно́ю Саме́м кля́хся, глаго́лет Госпо́дь, его́же ра́ди сотвори́л еси́ глаго́л се́й, и не пощаде́л еси́ Сы́на твоего́ возлю́бленнаго Мене́ ра́ди. Вои́стинну благословя́ благословлю́ тя, и умножа́я умно́жу се́мя твое́, я́ко зве́зды небе́сныя, и я́ко песо́к вскра́й мо́ря, и насле́дит се́мя твое́ гра́ды супоста́тов. И благословя́тся о се́мени твое́м вси́ язы́цы земни́и, зане́же послу́шал еси́ гла́са Моего́.

Проки́мен, псало́м 103, гла́с 4: Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́ Го́споди, вся́ прему́дростию сотвори́л еси́.

Сти́х: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода, Го́споди Бо́же мо́й, возвели́чился еси́ зело́.

При́тчей чте́ние. [Притч.17:17–28,18:1–5.]

Бра́тия в ну́ждах поле́зни да бу́дут: сего́ бо ра́ди ражда́ются. Му́ж безу́мен пле́щет и ра́дуется себе́, я́коже поруча́яйся испору́чит дру́га своего́, на свои́х же устна́х о́гнь сокро́вищствует. Грехолю́бец ра́дуется сва́ром: а жестокосе́рдый не усря́щет благи́х. Му́ж удобопрело́жный язы́ком, впаде́т в зла́я: се́рдце же безу́мнаго боле́знь стяжа́вшему е́: Не весели́тся оте́ц о сы́не ненака́заннем: сы́н же му́др весели́т ма́терь свою́. Се́рдце веселя́щееся благоиме́тися твори́т: му́жу же печа́льну засы́шут ко́сти. Прие́млющему да́ры непра́ведно в не́дра не предъуспева́ют путие́: нечести́вый же уклоня́ет пути́ пра́вды. Лице́ разу́мно му́жа прему́дра, о́чи же безу́мнаго на конца́х земли́. Гне́в отцу́ сы́н безу́мен, и боле́знь ро́ждшей его́. Тщеты́ твори́ти му́жу пра́ведну не добро́: ниже́ преподо́бно наве́товати власте́м пра́ведным. И́же щади́т глаго́л произнести́ же́сток, разу́мен: долготерпели́вый же му́ж прему́др, лу́чше и́щущаго нау́ки. Несмы́сленному вопроси́вшу о му́дрости, му́дрость вмени́тся: не́ма же кто́ себе́ твори́т, возмни́тся разу́мен бы́ти. Вины́ и́щет му́ж хотя́ отлучи́тися от друго́в, на вся́кое же вре́мя поноси́мь бу́дет. Не тре́бует прему́дрости му́ж скудоу́мен, зане́ па́че во́дится безу́мием. Егда́ прии́дет нечести́вый во глубину́ зо́л, неради́т: нахо́дит же ему́ безче́стие и поноше́ние. Вода́ глубока́ сло́во в се́рдце му́жа: река́ же изска́чущая и исто́чник жи́зни. Чуди́тися лицу́ нечести́ваго не добро́, ниже́ преподо́бно уклоня́ти пра́ведное на суде́.

И про́чее после́дование Преждесвяще́нных. На трапе́зе пие́м вино́, труда́ ра́ди бде́ннаго хотя́щаго бы́ти.

Повече́рие же Ма́лое, и Полу́нощницу, пое́м в ке́ллиах.

Кано́н ме́ртвен гла́са пое́м во гробни́це.