Пятница третьей седмицы Великого Поста. На вечерне.

На Го́споди воззва́х поста́вим стихо́в 10, и пое́м самогла́сен дне́, два́жды, гла́с 7:

Я́ко блу́дный отступи́х от благода́ти Твоея́ Го́споди,/ и бога́тство расточи́х бла́гости,/ к тебе́ прибего́х благоутро́бне, взыва́я Тебе́ Бо́же:// согреши́х, поми́луй мя́.

Та́же му́ченичны 4 Окто́иха, прилучи́вшагося гла́са: и в Мине́и 4: Сла́ва, поко́ин гла́са. И ны́не, Богоро́дичен 1-й гла́са. Вхо́д. Све́те ти́хий: 

Проки́мен, псало́м 59, гла́с 4: Да́ждь на́м по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. Сти́х: Бо́же отри́нул ны́ еси́, и низложи́л еси́ на́с.

Бытия́ чте́ние. [Быт. 8:4–21.]

Се́де ковче́г в ме́сяц седьмы́й в два́десять седьмы́й де́нь ме́сяца, на гора́х Арара́тских. Вода́ же уходя́щи умаля́шеся да́же до деся́таго ме́сяца: и в деся́тый ме́сяц, в пе́рвый де́нь ме́сяца яви́шася верси́ го́р. И бы́сть по четы́редесятих дне́х отве́рзе Но́е око́нце ковче́га, е́же сотвори́. И посла́ вра́на [ви́дети, а́ще уступи́ла вода́ от лица́ земли́,] и изше́д не возврати́ся, до́ндеже изся́че вода́ от земли́. И посла́ голуби́цу по не́м, ви́дети, а́ще уступи́ла вода́ от лица́ земли́. И не обре́тши голуби́ца поко́я нога́ма свои́ма, возврати́ся к нему́ в ковче́г, я́ко вода́ бя́ше по всему́ лицу́ всея́ земли́: и просте́р ру́ку свою́, прия́т ю́, и внесе́ ю́ к себе́ в ковче́г. И преме́длив еще́ се́дмь дне́й, па́ки посла́ голуби́цу из ковче́га: И возврати́ся к нему́ голуби́ца к ве́черу, и име́яше суче́ц ма́сличен с ли́ствием во усте́х свои́х: и позна́ Но́е, я́ко уступи́ вода́ от лица́ земли́. И преме́длив еще́ се́дмь дне́й други́х, па́ки посла́ голуби́цу, и не преложи́ возврати́тися к нему́ пото́м. И бы́сть в пе́рвое и шестьсо́тное ле́то жития́ Но́ева, в пе́рвый де́нь пе́рваго ме́сяца, изся́че вода́ от лица́ земли́ и откры́ Но́е покро́в ковче́га, его́же сотвори́, и ви́де, я́ко изся́че вода́ от лица́ земли́. В ме́сяц же вторы́й, в два́десять седьмы́й де́нь ме́сяца и́зсше земля́. И рече́ Госпо́дь Бо́г Но́еви, глаго́ля: Изы́ди из ковче́га ты́, и жена́ твоя́, и сы́нове твои́, и жены́ сыно́в твои́х с тобо́ю: И вся́ зве́ри ели́цы су́ть с тобо́ю, и вся́ку пло́ть от пти́ц да́же до ското́в, и вся́к га́д дви́жущийся по земли́ изведи́ с собо́ю: и расти́теся и мно́житеся на земли́. И изы́де но́е, и жена́ его́, и сы́нове его́, и жены́ сыно́в его́ с ни́м: И вси́ зве́рие, и вси́ ско́ти, и вся́ пти́цы, и вся́ га́ды дви́жущыяся по ро́ду своему́ на земли́, изыдо́ша из ковче́га. И созда́ Но́е же́ртвенник Го́сподеви: и взя́ от все́х ското́в чи́стых и от все́х пти́ц чи́стых, и вознесе́ во всесожже́ние на же́ртвенник. И обоня́ Госпо́дь воню́ благоуха́ния.

Проки́мен псало́м 60, гла́с 6: Услы́ши Бо́же моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. Сти́х: От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х.

При́тчей чте́ние. [Притч. 10:31–32, 11:1–12.]

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость: язы́к же непра́веднаго поги́бнет. устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем: ве́с же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие: уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. умира́яй пра́ведник оста́ви раска́яние, удо́бна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых поги́бель. Соверше́нство пра́вых наста́вит и́х: и поползнове́ние отрица́ющихся плени́т и́х. не упо́льзуют име́ния в де́нь я́рости: пра́вда же изба́вит от сме́рти. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, нече́стие же впа́дает в непра́вду. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит и́х, безсове́тием же уловля́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда: похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведный от ло́ва убе́гнет, в него́же ме́сто предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых се́ть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благопоспе́шно. Во благи́х пра́ведных испра́вится гра́д, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится гра́д, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, му́ж же му́др безмо́лвие во́дит.

И про́чее после́дование преждесвяще́нных.