Понедельник шестой седмицы Великого Поста. На вечерне.

По обы́чном стихосло́вии, на Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6: и пое́м настоя́щыя подо́бны трипе́снца, творе́ние господи́на Ио́сифа. Гла́с 6:

Подо́бен: Всю́ отложи́вше:

Мно́гими прегреше́нии,/ и сластьми́ жития́,/ неду́гующую стяжа́х ду́шу окая́нный,/ и лежу́ на одре́ всегда́ ле́ности, Влады́ко, и вопию́ Ти:/ Ми́лостиве, прише́д посети́,/ здра́вие мне́ подая́ и ми́лость,/ и не оста́ви мя́,/ да не когда́ усну́ в сме́рть,/ и возра́дуется вра́г о поги́бели мое́й,/ иски́й всегда́, Спа́се,// во а́дову глубину́ низвести́ мя.

Немилосе́рдому бога́тому в безу́мии поревнова́в,/сла́достно веселю́ся, сластьми́/ и страстьми́ погружа́яся,/ и ви́дя лежа́ща всегда́ пред две́рьми покая́ния,/ я́коже Ла́заря ума́ моего́, Го́споди,/ сего́ нечу́вственно прехожду́,/ гла́дом же боле́знующа,/ и острупля́ема страстьми́./ Те́мже гее́нскому пови́нен е́смь пла́мени,/ от него́же изба́ви мя́ Влады́ко,// Еди́не Многоми́лостиве.

И́на стихи́ра господи́на Фео́дора, гла́с 5.

Подо́бен: Го́споди при Моисе́и:

Го́споди, об ону́ страну́ Иорда́на,/ пло́тию проходя́,/ проре́кл еси́ Ла́зареву боле́знь к сме́рти не бы́ти,/ но о Твое́й Бо́га на́шего сла́ве быва́ти./ сла́ва вели́чию де́л Твои́х,/ и вседержи́тельству Твоему́:/ я́ко низложи́л еси́ сме́рть,//за мно́гую ми́лость Человеколю́бче.

И мине́и. Сла́ва: И ны́не, Богоро́дичен.

Проки́мен, псало́м 106, гла́с 4: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́.

Сти́х: Да реку́т изба́вленнии Го́сподем:

Бытия́ чте́ние. [Быт.27:1–41.]

Бы́сть же, повнегда́ состаре́тися Исаа́кови, и притупи́шася о́чи его́ е́же ви́дети: и призва́ Иса́ва сы́на своего́ старе́йшаго, и рече́ ему́: сы́не мо́й. и рече́: се́ а́з. И рече́ Исаа́к: се́ состаре́хся, и не ве́м дне́ сконча́ния моего́. Ны́не у́бо возми́ ору́дие твое́, ту́л же и лу́к, и изы́ди на по́ле, и улови́ ми ло́в: И сотвори́ ми сне́ди, я́коже люблю́ а́з: и принеси́ ми, да я́м, я́ко да благослови́т тя́ душа́ моя́, пре́жде да́же не умру́. Реве́кка же слы́ша глаго́люща Исаа́ка ко Иса́ву сы́ну своему́: изы́де же Иса́в на по́ле улови́ти ло́в отцу́ своему́. Реве́кка же рече́ ко Иа́кову сы́ну своему́ ме́ньшему: се́, а́з слы́шах отца́ твоего́ бесе́дующа ко Иса́ву бра́ту твоему́, глаго́люща: Принеси́ ми ло́в, и сотвори́ ми сне́ди, да яды́й благословлю́ тя пред Го́сподем, пре́жде не́же умре́ти ми́. Ны́не у́бо сы́не мо́й, послу́шай мене́, я́коже а́з запове́даю ти́. И ше́д во о́вцы, пойми́ мне́ отту́ду два́ ко́злища мя́гка и добра́, и сотворю́ я́ сне́ди отцу́ твоему́, я́коже лю́бит: И внесе́ши отцу́ твоему́, и бу́дет я́сти, я́ко да благослови́т тя́ оте́ц тво́й, пре́жде да́же не у́мрет. Рече́ же Иа́ков к Реве́кце ма́тери свое́й: Иса́в бра́т мо́й е́сть му́ж косма́т, а́з же му́ж гла́дкий: Да не ка́ко ося́жет мя́ оте́ц мо́й, и бу́ду пред ни́м я́ко презира́яй, и наведу́ на себе́ кля́тву, а не благослове́ние. Рече́ же ему́ ма́ти: на мне́ кля́тва твоя́, ча́до: то́чию послу́шай гла́са моего́, и ше́д принеси́ ми. Ше́д же взя́, и принесе́ ма́тери, и сотвори́ ма́ти его́ сне́ди, я́коже любля́ше оте́ц его́. И взе́мши Реве́кка оде́жду Иса́ва сы́на своего́ старе́йшаго до́брую, я́же бы́сть у нея́ в дому́, облече́ о́ною Иа́кова сы́на своего́ ме́ньшаго. И ко́жицами козля́чиими обложи́ мы́шцы его́, и наго́е вы́и его́. И даде́ сне́ди и хле́бы, я́же сотвори́, в ру́це Иа́кову сы́ну своему́. И внесе́ отцу́ своему́, и рече́: о́тче. о́н же рече́: се́ а́з. кто́ еси́ ты́, ча́до? И рече́ Иа́ков отцу́: а́з Иса́в пе́рвенец тво́й, сотвори́х, я́коже ре́кл ми́ еси́: воста́в ся́ди, и я́ждь от ло́ва моего́, я́ко да благослови́т мя́ душа́ твоя́. Рече́ же Исаа́к сы́ну своему́: что́ сие́, е́же ско́ро обре́л еси́ о ча́до? о́н же рече́: е́же даде́ Госпо́дь Бо́г тво́й предо мно́ю. Рече́ же Исаа́к Иа́кову: прибли́жися ко мне́, и осяжу́ тя́ ча́до, а́ще ты́ еси́ сы́н мо́й Иса́в, или́ ни́? Прибли́жися же Иа́ков ко Исаа́ку отцу́ своему́, и осяза́ его́, и рече́: гла́с у́бо, гла́с Иа́ковль: ру́це же, ру́це Иса́вове. И не позна́ его́, бе́сте бо ру́це его́, я́ко ру́це Иса́ва бра́та его́ косма́те: и благослови́ его́. И рече́: ты́ ли еси́ сы́н мо́й Иса́в? о́н же рече́: а́з. И рече́: принеси́ ми, и я́м от ло́ва твоего́ ча́до, да благослови́т тя́ душа́ моя́. и принесе́ ему́, и яде́: и принесе́ ему́ вино́, и пи́. И рече́ ему́ Исаа́к оте́ц его́: прибли́жися ко мне́, и облобыза́й мя́ ча́до. И прибли́жився лобыза́ его́: и обоня́ воню́ ри́з его́, и благослови́ его́, и рече́: се́ воня́ сы́на моего́, я́ко воня́ ни́вы испо́лнены, ю́же благослови́ госпо́дь. И да да́ст тебе́ Бо́г от росы́ небе́сныя, и от ту́ка земли́, и мно́жество пшени́цы и вина́: И да порабо́тают тебе́ язы́цы, и да покло́нятся тебе́ кня́зи, и бу́ди господи́н бра́ту твоему́, и покло́нятся тебе́ сы́нове отца́ твоего́: проклина́яй тя́, про́клят: благословля́яй же тя́, благослове́н. И бы́сть по е́же преста́ти Исаа́ку благословля́ющу Иа́кова сы́на своего́: и бы́сть егда́ изы́де Иа́ков от лица́ Исаа́ка отца́ своего́, и Иса́в бра́т его́ прии́де с лови́твы. Сотвори́ же и то́й сне́ди, и принесе́ отцу́ своему́, и рече́ отцу́: да воста́нет оте́ц мо́й, и да я́ст от ло́ва сы́на своего́, я́ко да благослови́т мя́ душа́ твоя́. И рече́ ему́ Исаа́к оте́ц его́: кто́ еси́ ты́? о́н же рече́: а́з е́смь сы́н тво́й пе́рвенец Иса́в. ужасе́ся же Исаа́к у́жасом ве́лиим зело́, и рече́: кто́ у́бо улови́вый мне́ ло́в, и принесы́й ми́, и ядо́х от все́х, пре́жде не́же приити́ тебе́? и благослови́х его́, и благослове́н бу́дет. Бы́сть же егда́ услы́ша Иса́в глаго́лы отца́ своего́ Исаа́ка, возопи́ гла́сом ве́лиим и го́рьким зело́, и рече́: благослови́ у́бо и мене́, о́тче. Рече́ же ему́: прише́д бра́т тво́й с ле́стию, взя́ благослове́ние твое́. И рече́ [Иса́в] пра́ведно нарече́ся и́мя ему́ Иа́ков: запя́ бо мя́ се́ уже́ втори́цею, и пе́рвенство мое́ взя́, и ны́не взя́ благослове́ние мое́. и рече́ иса́в отцу́ своему́: не оста́вил ли еси́ [и] мне́ благослове́ния, о́тче? Отвеща́в же Исаа́к, рече́ Иса́ву: а́ще господи́на его́ сотвори́х тебе́, и всю́ бра́тию его́ сотвори́х рабы́ ему́, пшени́цею и вино́м утверди́х его́: тебе́ же что́ сотворю́, ча́до? Рече́ же Иса́в ко отцу́ своему́: еда́ еди́но е́сть благослове́ние у тебе́ о́тче? благослови́ у́бо и мене́ о́тче. умили́вшуся же Исаа́ку, возопи́ гла́сом ве́лиим Иса́в, и воспла́кася. Отвеща́в же Исаа́к оте́ц его́, рече́ ему́: се́ от ту́ка земли́ бу́дет вселе́ние твое́, и от росы́ небе́сныя свы́ше: И мече́м твои́м жи́ти бу́деши, и бра́ту твоему́ порабо́таеши: бу́дет же [вре́мя] егда́ низложи́ши и отреши́ши яре́м его́ от вы́и твоея́. И враждова́ше Иса́в на Иа́кова о благослове́нии, и́мже благослови́ его́ оте́ц его́.

Проки́мен, псало́м 107, гла́с 7: Вознеси́ся на небеса́ Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва Твоя́. Сти́х: Гото́во се́рдце мое́ Бо́же, гото́во се́рдце мое́.

При́тчей чте́ние. [Притч.19:16–25.]

И́же храни́т за́поведи, соблюда́ет свою́ ду́шу: а нерадя́й о свои́х путе́х, поги́бнет. Ми́луяй ни́ща, взаи́м дае́т Бо́гови: по дая́нию же его́ возда́стся ему́. Наказу́й сы́на твоего́, та́ко бо бу́дет благонаде́жен: в досажде́ние же не взе́млися душе́ю твое́ю. Злоу́мен му́ж мно́го отщети́тся: а́ще же губи́тель е́сть, и ду́шу свою́ приложи́т. Слу́шай сы́не отца́ твоего́ наказа́ния, да му́др бу́деши в после́дняя твоя́. Мно́ги мы́сли в се́рдцы му́жа: сове́т же Госпо́день во ве́к пребыва́ет. Пло́д му́жеви, ми́лостыня: лу́чше же ни́щ пра́ведный, не́жели бога́т лжи́в. Стра́х Госпо́день в живо́т му́жеви: а безстра́шный водвори́тся на ме́стех, иде́же не наблюда́ется ра́зум. Скрыва́яй в не́дрех ру́це свои́ непра́ведно, ниже́ ко усто́м свои́м принесе́т я́. Губи́телю ра́ны прие́млющу, безу́мный кова́рнее бу́дет: а́ще же облича́еши му́жа разу́мна, уразуме́ет чу́вство.

На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды. Гла́с 4:

Душевре́днаго лихои́мства свободи́ Спа́се,/и с Ла́зарем убо́гим в не́дрех Авраа́мовых причти́ на́с:/ Ты́ бо в ми́лостех бога́т сы́й,/ во́лею на́с ра́ди обнища́л еси́,/ и от тли́ на нетле́ние преве́л еси́,/ я́ко ми́лостив Бо́г,// и Человеколю́бец.

Му́ченичен: Святы́х му́ченик прие́мый терпе́ние,/ и от на́с приими́ пе́ние Человеколю́бче,// да́руй на́м те́х моли́твами ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Изба́ви на́с от ну́жд на́ших,/ Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ро́ждшая все́х Творца́,/ да вси́ зове́м Ти́:// ра́дуйся Еди́но Предста́тельство ду́ш на́ших.