Понедельник третьей седмицы Великого Поста. На вечерне.

На Го́споди воззва́х поста́вим стихо́в 6, и пое́м настоя́щыя подо́бны трипе́снца: и Мине́и 3.

Стихи́ры подо́бны господи́на Ио́сифа. Гла́с 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

По́ст возлю́бим, души́ стра́сти люте́йшыя де́йством Ду́ха увяда́ющий,/ и Боже́ственная дея́ния де́яти укрепля́ющий,/ и у́м на не́бо возсыла́ющий,/ и проще́ние хода́тайствующий, о ни́хже согреши́хом,// да́руемое от Бо́га Ще́драго.

Подо́бен:

Все́ житие́ мое́ сту́дно ижди́в Го́споди,/ со блудни́цами окая́нный,/ я́коже блу́дный умиле́нием зову́:/ О́тче Небе́сный, согреши́х, очи́сти и спаси́ мя,/ и не отри́ни мене́ самого́ от Тебе́ удали́вшася,// и Боже́ственными де́лы ны́не обнища́вшаго.

И́на стихи́ра подо́бна господи́на Фео́дора, гла́с 3:

Подобен: Прииди́те вси́:

Прииди́те вси́ в кимва́лех псало́мских,/ честно́е воздержа́ние целу́юще, возгласи́м:/ в не́м бо мы́сленно зми́я злонача́льнаго расто́ргнем./ те́мже со дерзнове́нием возопии́м Христу́:/ пода́ждь Спа́се неосужде́нно всесвяты́й Тво́й Кре́ст ви́дети, и поклони́тися,// во псалме́х и пе́ниих пра́здновати све́тло.

И мине́и 3. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:

Проки́мен, псало́м 43, гла́с 4: О бо́зе похва́лимся ве́сь де́нь, и о и́мени Твое́м испове́мыся во ве́к. Сти́х: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом:

Бытия́ чте́ние. [Быт. 6:9–22.]

Но́е челове́к пра́веден, соверше́н сы́й в ро́де свое́м, Бо́гу угоди́ Но́е. Роди́ же Но́е три́ сы́ны, Си́ма, Ха́ма, Иа́фефа. Растле́ся же земля́ пред Бо́гом, и напо́лнися земля́ непра́вды. И ви́де Госпо́дь Бо́г зе́млю, и бе́ растле́нна: я́ко растли́ вся́ка пло́ть пу́ть сво́й на земли́: И рече́ Госпо́дь Бо́г Но́ю: вре́мя вся́каго челове́ка прии́де пред Мя́, я́ко испо́лнися земля́ непра́вды от ни́х: и се́ А́з погублю́ и́х и зе́млю. Сотвори́ у́бо себе́ ковче́г от дре́в [негнию́щих] четвероуго́льных: гне́зда сотвори́ши в ковче́зе, и посмоли́ши его́ внутрьу́ду и внеу́ду смоло́ю. И та́ко сотвори́ши ковче́г: тре́х со́т лакте́й долгота́ ковче́га, и пяти́десяти лакте́й широта́, и три́десяти лакте́й высота́ его́. Собира́я сво́дом сотвори́ши ковче́г, и в ла́коть сверши́ши его́ свы́ше: две́рь же ковче́га сотвори́ши от страны́: обита́лища двокро́вна и трекро́вна сотвори́ши в не́м. А́з же се́ наведу́ пото́п, во́ду на зе́млю, погуби́ти вся́ку пло́ть, в не́йже е́сть ду́х жи́зни под небесе́м: и ели́ка су́ть на земли́, сконча́ются. И поста́влю заве́т Мо́й с тобо́ю: вни́деши же в ковче́г ты́, и сы́нове твои́, и жена́ твоя́ и жены́ сыно́в твои́х с тобо́ю. И от все́х ското́в, и от все́х га́д, и от все́х звере́й, и от вся́кия пло́ти, два́ два́ от все́х введе́ши в ковче́г, да пита́еши с собо́ю: му́жеский по́л и же́нский бу́дут. От все́х пти́ц перна́тых по ро́ду, и от все́х ското́в по ро́ду, и от все́х гадо́в по́лзающих по земли́ по ро́ду и́х, два́ два́ от все́х вни́дут к тебе́, пита́тися с тобо́ю, му́жеский по́л и же́нский. Ты́ же возми́ себе́ от все́х бра́шен, я́же и́мате я́сти, и собере́ши к себе́, и бу́дут тебе́ и о́ным бра́шно. И сотвори́ но́е вся́, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бо́г, та́ко сотвори́.

Проки́мен, псало́м 44, гла́с 6: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Сти́х: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го:

При́тчей чте́ние. [Притч. 8:1–21]

Сы́не, ты́ прему́дрость пропове́ждь, да ра́зум послу́шает тебе́. На высо́ких бо крае́х е́сть, посреде́ же сте́зь стои́т: При врате́х бо си́льных приседи́т, во вхо́дех же пое́тся. Ва́с о челове́цы, молю́, и вдаю́ мо́й гла́с сыно́м челове́ческим. уразуме́йте незло́бивии кова́рство, ненака́заннии же приложи́те се́рдце. Послу́шайте мене́: честна́я бо реку́, и изнесу́ от усте́н пра́вая. Я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мо́й, ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси́ глаго́лы у́ст мои́х, ничто́же в ни́х стро́потно, ниже́ развраще́нно: Вся́ пра́ва разумева́ющым, и пра́ва обрета́ющым ра́зум. Приими́те наказа́ние, а не сребро́, и ра́зум па́че зла́та искуше́на: избира́йте же ве́дение па́че зла́та чи́ста. Лу́чше бо прему́дрость ка́мений многоце́нных, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. А́з прему́дрость всели́х сове́т и ра́зум, и смы́сл а́з призва́х. Стра́х Госпо́день ненави́дит непра́вды, досажде́ния же и горды́ни, и пути́ лука́вых: возненави́дех же а́з развраще́нныя пути́ злы́х. Мо́й сове́т и утвержде́ние, мо́й ра́зум, моя́ же кре́пость. Мно́ю ца́рие ца́рствуют, и си́льнии пи́шут пра́вду. Мно́ю вельмо́жи велича́ются, и власти́тели мно́ю держа́т зе́млю. А́з лю́бящыя мя́ люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. Бога́тство и сла́ва моя́ е́сть, и стяжа́ние мно́гих и пра́вда. Лу́чше е́сть плоди́ти мене́ па́че зла́та и ка́мения дра́га: мои́ же плоды́ лу́чше сребра́ избра́нна. В путе́х пра́вды хожду́, и посреде́ сте́зь оправда́ния живу́: Да разделю́ лю́бящым мя́ име́ние, и сокро́вища и́х испо́лню благи́х.

На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды. Гла́с 2:

О́тче Благи́й, от все́х я́же да́л ми́ еси́,/ обнажи́ мя́ безу́мие мое́:/ удали́хся от Тебе́, и порабо́тах стра́нному граждани́ну,/ живо́тная ме́рзкая пасо́х, и ни те́х пи́щи насы́тихся./ Те́мже притеко́х к Тебе́, ве́дый Твое́ благоутро́бие:// покры́й мою́ наготу́ человеколю́бием Твои́м, и спаси́ мя́.

Му́ченичен: Святы́м му́чеником моля́щимся о на́с,/ и Христа́ пою́щим, вся́кая пре́лесть преста́,// и челове́ческий ро́д ве́рою спаса́ется.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже: 

 

От ложе́сн Твои́х деви́ческих све́т ми́рови возсия́, сло́вом Сло́во:/ Того́ моли́ Чи́стая Всесвята́я Де́во,// изба́витися душа́м на́шим от се́тей вра́жиих.