Неделя сырная. На утрени.

На Бог Госпо́дь, тропарь воскресен дважды, и Богородичен, обычное стихословие. И полиелей. Обычныя два псалма, припеваем же к сим и третий псалом со аллилуиею красною:

Псалом 136.

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сиона. Аллилу́иа. На ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа. Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа. Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа. Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аллилу́иа. Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа. Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль, глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа. Дщи Вавило́ня окая́нная. Блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Аллилу́иа. Блаже́н и́же и́мет, и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.


И Благослове́н еси́ Го́споди: Начинаем же чести первую книгу Шестодневца Златоустаго, и степенны гласа. Вся́кое дыха́ние: и утреннее Евангелие. Воскресе́ние Христо́во: псалом 50.


Слава, глас 8:

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.


И ныне, Богородичен:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.


Таже, глас 6:

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.


Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.


Каноны Осмогласника: воскресен, крестовоскресен, и Богородицы, на 8, и Триоди на 6. Творение Христофора Протосигкрита. Глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ ко по су́ху:


Гряди́ душе́ моя́ стра́стная, пла́чи твоя́ дея́ния днесь, / помина́ющи пе́рвое обнаже́ние во Еде́ме, / и́мже изгна́на еси́ от сла́дости, и непреста́нныя ра́дости.


От мно́гаго благоутро́бия и щедро́т, / Созда́телю тва́ри, и Тво́рче всех, / от пе́рсти оживи́в мя пре́жде, / запове́дал еси́ пе́ти Тя со а́нгелы Твои́ми.


Ра́ди бога́тства бла́гости, Ты сади́ши, Созда́телю и Го́споди, / ра́йскую сла́дость во Еде́ме, / повелева́я ми наслажда́тися кра́сных и сла́дких, / и немимотеку́щих плодо́в.


Слава: Увы́ мне душе́ моя́ окая́нная, / су́щих во Еде́ме наслажда́тися прия́ла еси́ власть от Бо́га, / не я́сти же ве́дения плода́ повеле́на была́ еси́: / вску́ю преступи́ла еси́ зако́н Бо́жий?


И ныне, Богородичен: Богороди́тельнице Де́во, я́ко Ада́мова дщи по ро́ду, / по благода́ти же Христу́ Бо́гу роди́тельница, / мене́ изгна́ннаго от Еде́ма, ны́не воззови́.


Катавасию же поем ирмосы настоящаго канона: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.


Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, я́коже Ты, Го́споди:

 

Змий льсти́вый не́когда че́сти мое́й позави́дев, / пошепта́ ле́стию Е́ве во у́ши, / от нея́же аз прельсти́вся изгна́н бых, / увы́ мне, от ли́ка жи́зни.


Ру́ку просте́р де́рзостно, вкуси́х дре́ва разу́мнаго, / его́же повеле́ мне Богника́коже причасти́тися, / и Боже́ственныя сла́вы отве́ржен бых го́рце.


Слава: Увы́ мне стра́стная моя́ душе́, ка́ко не позна́ла еси́ пре́лести? / Ка́ко не ощути́ла еси́ льще́ния, и за́висти вра́жия? / Но помрачи́лася еси́ умо́м, и преступи́ла еси́ за́поведь Созда́теля твоего́.


И ныне, Богородичен: Упова́ние и покро́в мой, Чи́стая, / обнаже́ние дре́вле покры́вшая, еди́на, па́дшаго Ада́ма, / Рождество́м Твои́м, Чи́стая, в нетле́ние па́ки облецы́ мя.


Катавасия: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.


Седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Изгна́н бысть Ада́м от ра́йския сла́дости, / сне́дию го́рькою в невоздержа́нии / за́поведи не сохрани́ Влады́чни, / и осуди́ся де́лати зе́млю, от нея́же взят бысть сам: / по́том же мно́гим я́сти хлеб свой. / Те́мже мы возлю́бим воздержа́ние, / да не вне рая́ возрыда́им, я́коже он, но в него́ вни́дем.


Слава, иный, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Ны́не вре́мя доброде́телей яви́ся, / и при две́рех Судия́, не скорби́м, / но прииди́те постя́щеся принесе́м сле́зы, / умиле́ние и ми́лостыню, зову́ще: / согреши́хом па́че песка́морска́го, / но осла́би всем всех Свободи́телю, / да восприи́мем нетле́нный вене́ц.


И ныне, Богородичен:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, / си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: / а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, / кто бы нас изба́вил от толи́ких бед, / кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? / Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: / Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.


Таже чтение Богослова в язву града, егоже начало: Что решите́ чин похваля́емый? И творим даяния два.
 

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла:

 

Че́сти сподо́бихся аз стра́стный, / от Тебе́ Влады́ки во Еде́ме: / увы́ мне, ка́ко прельсти́вся, и диа́волом позави́девся / отве́ржен бых от лица́ Твоего́?


Мене́ рыда́йте а́нгельстии чи́нове, / рая́ добро́ты, и садо́в та́мошнее благоле́пие, / прельсти́вшагося злополу́чно, и Бо́га отве́ргшагося.


Лу́же блаже́нный, са́дове богосажде́ннии, рая́ красото́, / ны́не о мне сле́зы пролива́йте, / от листо́в, я́коже от о́чию, / обнаже́ннем и стра́ннем сла́вы Бо́жия.


Слава: Не ктому́ ви́жу тебе́, / ни наслажда́юся пресла́дкия твоея́ и боже́ственныя све́тлости, всечестны́й раю́:/ наг бо поверго́хся в зе́млю, прогне́вая Сотво́ршаго.


И ныне, Богородичен: Свята́я Влады́чице, отве́рзшая рая́ врата́ всем ве́рным, / я́же Ада́м заключи́ преступле́нием иногда́, / врата́ ми́лости мне отве́рзи.


Катавасия: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.


Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим све́том:


Позави́дев дре́вле мне враг, / в раи́ благополу́чна жития́ человеконенави́стник, / в виде́нии зми́я мне запя́т, / и сла́вы присносу́щныя стра́нна мя показа́.


Рыда́ю и пла́чу душе́ю, / и очесе́м ищу́ мно́жества слез прилага́ти, / егда́ воззрю́и позна́ю мою́ наготу́, / ю́же име́х от преступле́ния.


Слава: От земли́ со́здан бых руко́ю Бо́жиею, / па́ки же возврати́тися в зе́млю аз стра́стный слы́шах: / кто мене́не воспла́чет, отринове́ннаго от Бо́га, / и Еде́мом ад измени́вшаго?


И ныне, Богородичен: Черто́г сла́вы Тя та́йный вси возвеща́ем ве́рнии, Богороди́тельнице Всенепоро́чная. / Те́мже молю́ Тя, Чи́стая: / испа́дшаго мя черто́га ра́йска, сво́йственна сотвори́.


Катавасия: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.


Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре:


Оде́ждею мя обле́кл еси́ боготка́нною Спа́се, во Еде́ме, я́ко благоутро́бен: / аз же Твою́ преступи́х за́поведь, ве́ровав льсти́вому, / и наг ви́дехся окая́нный.


Душе́ всестра́стная моя́, удали́лася еси́ от Бо́га, / невнима́нием твои́м ра́йскаго лиши́лася еси́ наслажде́ния, / от а́нгел разлучи́лася еси́, во тлю ввела́ся еси́: / о паде́ния!


Слава: Поми́луй, уще́дри, Вседержи́телю Бо́же, / Твое́ю руку́ творе́ние, / не пре́зри мене́, молю́ся, Бла́же, / отлучи́вшаго себе́ самаго́ от ли́ка а́нгел Твои́х.


И ныне, Богородичен: Мари́е Богозва́нная, Госпоже́ вся́ческих, / я́ко ро́ждшая Го́спода Царя́ всех и Изба́вителя, / плене́на мя су́ща от ра́йския сла́вы, воззови́.


Катавасия: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.


Кондак, глас 6:

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла Пода́телю, / нему́дрых Наказа́телю, и ни́щих Защи́тителю, / утверди́, вразуми́се́рдце мое́, Влады́ко. / Ты даждь ми сло́во, О́тчее Сло́во, / се бо устне́мои́не возбраню́, / во е́же зва́ти Тебе́: / Ми́лостиве, поми́луй мя па́дшаго.


Икос:

Се́де Ада́м тогда́и пла́кася, пря́мо сла́дости рая́, / рука́ма бия́лице́, и глаго́лаше: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.
Ви́дев Ада́м а́нгела изри́нувша, и затвори́вша боже́ственнаго са́да дверь, / воздохну́в вельми́, и глаго́ла: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.
Споболи́ раю́ стяжа́телю обнища́вшему, / и шу́мом твои́х ли́ствий умоли́ Соде́теля, да не затвори́т тя: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.
Раю́ вседоброде́тельный, всесвяты́й, всебога́тый, / Ада́ма ра́ди насажде́нный, и ра́ди Е́вы заключе́нный, / умоли́ Бо́га о па́дшем: / Ми́лостиве, поми́луй мя, па́дшаго.


Синаксарь.


Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь:


Влады́чествуяй все́ми ве́ки, Го́споди, / созда́вый мя во́лею Твое́ю, / зави́дена мя льсти́вым зми́ем иногда́, и Тебе́ прогне́вавшаго, Спа́се, / не пре́зри, Бо́же, но воззови́ мя.


Сту́дными оде́ян оде́ждами, увы́ мне, вме́сто одея́ния светоза́рнаго, / пла́чу моея́ поги́бели, Спа́се, и ве́рою вопию́ Ти, Благи́й: / не пре́зри, Бо́же, но воззови́ мя.


Слава: Уязви́ змий вселука́вый всю мою́ ду́шу лука́вно, / ра́йския же сла́дости изгна́на сотвори́, / но о благосе́рде Спа́се, не пре́зри я́ко Бог, но воззови́ мя.


И ныне, Богородичен: Моле́бное мое́моле́ние Всенепоро́чная прими ми́лостию Твое́ю, / и проще́ние прегреше́ний даждь ми, Чи́стая, / рыда́ньми вопию́щему приле́жно: / не пре́зри, Блага́я, но воззови́ мя.


Катавасия: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.


Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным:


Дарми́ многообра́зными дре́вле, / поче́л еси́ руку́Твое́ю де́ло, еди́не Человеколю́бче: / змий же лю́тый свиста́нием прельсти́, увы́ мне, / настоя́щих благ обнажи́в.


Вску́ю сове́та го́рькаго послу́шала еси́, / и Боже́ственнаго повеле́ния была́ еси́ преслу́шна? / Увы мне смире́нная душе́, Бо́га оскорби́вшая: / Его́же при́сно сла́вити учине́на еси́ со а́нгелы!


Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
Гадо́м и звере́м влады́чица бы́вши, / га́ду душетле́нному ка́ко собесе́довала еси́, / сове́тника прии́мши я́ко пра́ваго, льсти́ваго? / О твоего́ прельще́ния, душе́ моя́ всестра́стная!


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.
Богородичен:
Светоно́сное селе́ние Тя Бо́жия воплоще́ния, / воспева́ем Мари́е Богоблагода́тная: / те́мже мя лю́те омраче́нна страстьми́, / просвети́ све́том ми́лости, наде́жде ненаде́жных.


Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Катавасия:
Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.


Песнь 9.

Ирмос: Бо́га челове́ком:


Сла́док вкус плод ра́зума во Еде́ме яви́ ми ся насы́щшемуся сне́ди, / в желчь же бысть коне́ц его́. / Увы́ мне душе́ стра́стная, / ка́ко невоздержа́ние тя ра́йскаго яде́ния стра́нна сотвори́?


Бо́же всех, ми́лости Го́споди, / на мое́ смире́ние благоутро́бне при́зри, / и не дале́че посли́ мя Боже́ственнаго Еде́ма, / я́ко да зря добро́ты, отону́дуже испадо́х, / потщу́ся па́ки рыда́ньми восприя́ти я́же погуби́х.


Рыда́ю, стеню́ и пла́чу, херуви́мы с пла́менным ору́жием зря, / Еде́ма вход стрещи́ повеле́нныя, / всем престу́пником, увы́! непристу́пный, / а́ще не Ты невозбране́н Спа́се той сотвори́ши ми.


Слава: Дерза́ю мно́жеству ми́лости Твоея́, Христе́ Спа́се, / и Боже́ственных ребр Твои́х кро́ви, / е́юже освяти́л еси́ естество́ челове́ческое, / отве́рзл же еси́ врата́ Тебе́ служа́щим ра́йская, Бла́же, / пре́жде заключе́ная Ада́му.


И ныне, Богородичен: Жи́зни две́ре непроходи́мая, у́мная, / Де́во Богоро́дице Безневе́стная, / ра́йская врата́ заключе́ная ми пре́жде отве́рзи Твои́ми моли́твами, / я́ко да сла́влю Тя по Бо́зе мою́помо́щницу, / и держа́вное прибе́жище.


Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.


Ексапостиларий воскресный.


Слава, настоящий.
Подобен: Жены́ услы́шите:

За́поведь Твою́, Го́споди, преслу́шав окая́нный, / и обнаже́н Твоея́ сла́вы, студа́ испо́лнихся, увы́ мне! / и сла́дости изринове́н есмь ра́йския благоутро́бне. / Ми́лостиве, поми́луй лиши́вшася пра́ведно бла́гости Твоея́.


И ныне, иный.
Подобен: Со ученики́ и́дем:

Изгна́на бы́вша Го́споди рая́пе́рвее сне́дию дре́ва, / ввел еси́ па́ки Кресто́м и стра́стию Твое́ю, Спа́се и Бо́же мой, / и́мже нас утверди́ пост соверши́ти чистоле́пно, / и Боже́ственному воста́нию поклони́тися, Па́сце спаси́тельней, / Тя ро́ждшия моли́твами.


На хвалитех стихиры Осмогласника воскресны 4, и анатолиев един, и Триоди сия самогласны.
Глас 5:

Увы́ мне, Ада́м рыда́нием возопи́, / я́ко змий и жена́ Боже́ственнаго дерзнове́ния изри́нуша мя, / и ра́йския сла́дости, дре́ва снедь отчужди́. / Увы́ мне, не терплю́ про́чее поноше́ния, / иногда́ царь сый земны́х всех созда́ний Бо́жиих, / ны́не пле́нник яви́хся от еди́наго беззако́ннаго сове́та, / и иногда́ сла́вою безсме́ртия облече́н сый, / умерщвле́ния ко́жу я́ко сме́ртный окая́нно обношу́. / Увы́ мне, кого́ рыда́ний соде́йственника сотворю́? / Но Ты, Человеколю́бче, от земли́ созда́вый мя, / во благоутро́бие оболки́йся, / рабо́ты вра́жия свободи́, и спаси́ мя.


Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди, всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.
По́прище доброде́телей отве́рзеся, / хотя́щии страда́льчествовати вни́дите, / препоя́савшеся до́брым поста́ по́двигом: / зако́нно бо страда́льчествующии, пра́ведно венча́ются. / И восприи́мше всеору́жие Креста́, врагу́ сопроти́вимся, я́ко сте́ну неруши́мую иму́ще ве́ру, / и я́ко щит моли́тву, и шлем ми́лостыню, / вме́сто меча́пост, / и́же отсека́ет от се́рдца всю зло́бу. / Творя́й сия́, и́стинный прии́мет вене́ц / от Всецаря́ Христа́в день су́дный.

 

Глас 6:

Стих: Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, / пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний.
Ада́м из рая́ отго́нится, пи́щи причасти́вся, я́ко преслу́шник, / Моисе́й Богови́дец бысть, / посто́м о́чи душе́вныя очи́стив. / Те́мже рая́ жи́телие бы́ти возжеле́вше, / измени́мся от неполе́зныя пи́щи, / и Бо́га зре́ти жела́юще, / Моисе́йскую четвери́цу десяти́ц пости́мся, / моли́твою и моле́нием чи́сто терпя́ще: / утоли́м душе́вныя стра́сти, / отжене́м плотски́я сла́сти, / ле́гцы к го́рнему ше́ствию пре́йдем, / иде́же а́нгельстии ли́цы / немо́лчными гла́сы неразде́льную воспева́ют Тро́ицу, / зре́ти недоуме́нную добро́ту и Влады́чню. / Та́мо сподо́би нас, Сы́не Бо́жий Жизнода́вче, на Тя наде́ющихся, / ликова́ти со а́нгельскими во́инствы, / ро́ждшия Тя Ма́тере, Христе́, моли́твами, / и апо́стол, и му́ченик, и преподо́бных.


Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.
Приспе́вре́мя, духо́вных подвиго́в нача́ло, / на де́моны побе́да, всеору́жное воздержа́ние, / а́нгельское благоле́пие, к Бо́гу дерзнове́ние: / тем бо Моисе́й бысть Зижди́телю собесе́дник, / и глас неви́димо в слу́хи прия́т. / Го́споди, тем сподо́би и нас поклони́тися / Твои́м страсте́м, и свято́му Воскресе́нию, / я́ко Человеколю́бец.


Сла́ва, тойже. И ны́не: Преблагослове́нна еси́ Богоро́дице Де́во:


Славословие великое. И обычная лития в паперти, в нейже поем, Сла́ва, и ны́не: стихиру евангельскую. Совокупляем же и час 1-й. И чтутся оглашения преподобнаго отца нашего Феодора Студита, и отпуст.