Четверг шестой седмицы Великого Поста. На вечерне.

обы́чное стихосло́вие. На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6,

и пое́м стихи́ры подо́бны господи́на Ио́сифа. Гла́с 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Апо́стольская дво́ица свяще́ннейшая,/ еди́наго Тя́ от Тро́ицы ве́дущи Христе́,/ ны́не Тобо́ю посыла́ется,/ привести́ жребя́ подъяре́мнича сы́на,/ я́коже пи́сано е́сть:/ на не́мже смиря́яся вся́деши Благоутро́бне,/ в вы́шних во́лею,/ седа́лище все́м лю́бящым Тя́ уготовля́я,/ и в безслове́сныя прони́кшыя,/ умовре́дно сло́ве стра́сти,/ слове́сныя содева́еши,// оса́нна Тебе́ взыва́ющыя.

Приими́ сио́не Царя́,/ се́ тебе́ кротча́йший во́лею предста́нет,/ воскреси́вый Ла́заря и разруши́вый сме́рти го́рькое ца́рство./ Мно́жество Богособра́нное свяще́нных мона́хов,/ с просто́ю ча́дию собери́теся,/ усре́сти с ва́ием Христа́, зову́ще:/ благослове́н Гряды́й спасти́ ро́д челове́чь,/ стра́стию креста́,// и безстра́стие все́м пода́ти за бла́гость.

И́на стихи́ра подо́бна господи́на Фео́дора, гла́с 8.

Подо́бен: И́же во Еде́ме:

На Серафи́мех стра́шных,/ в вы́шних Христе́ носи́мый,/ я́ко Бо́г же, и все́х творе́ц,/ Са́м на жребя́ на земли́ все́сти и́деши,/ я́ко сы́й по на́м челове́чески./ Вифа́ниа весели́тся,/ прии́мши Тя́ Спа́се:/Иерусали́м ра́дуется,/ я́ко ча́яй Тя́ прия́ти:/ сме́рть умертви́ся,/ предъощути́вши Ла́заря,/ приити́ из ме́ртвых:/ и мы́ с ва́иами Сре́тение соверша́юще в ра́дости,//воспева́им держа́ву бла́гости твоея́ Го́споди.

И в мине́и 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Проки́мен, псало́м 119, гла́с 6: Ко го́споду внегда́ скорбе́ти ми́ воззва́х, и услы́ша мя́. Сти́х: Го́споду изба́ви ду́шу мою́ от усте́н непра́ведных, и от язы́ка льсти́ва.

Бытия́ чте́ние. [Быт. 46:1–7.]

Воста́в Изра́иль са́м и вся́ су́щая его́, прии́де ко кла́дязю кля́твенному, и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ своего́ Исаа́ка. Рече́ же Бо́г ко Изра́илю в виде́нии но́щию, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. о́н же рече́: что́ есть? О́н же рече́ ему́: А́з е́смь Бо́г отце́в твои́х, не убо́йся изы́ти во Еги́пет: в язы́к бо ве́лий сотворю́ тя та́мо. И А́з сни́ду с тобо́ю во Еги́пет, и А́з возведу́ тя до конца́: и Ио́сиф возложи́т ру́ки своя́ на о́чи твои́. Воста́ же Иа́ков от кла́дязя кля́твеннаго: и взя́ша сы́нове Изра́иля отца́ своего́, и стяжа́ние, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сиф взя́ти его́. И взе́мше име́ния своя́, и все́ стяжа́ние, е́же стяжа́ша в земли́ Ханаа́нстей, внидо́ша во Еги́пет Иа́ков, и все́ се́мя его́ с ни́м: Сы́нове, и сы́нове сыно́в его́ с ни́м: дще́ри, и дще́ри дще́рей его́, и все́ се́мя свое́ введе́ во Еги́пет.

Проки́мен, псало́м 120, гла́с 6: Госпо́дь да сохрани́т тя́ от вся́каго зла́, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь.

Сти́х: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

При́тчей чте́ние. [Притч.23:15–35, 24:1–5.]

Сы́не, а́ще прему́дро бу́дет се́рдце твое́, возвесели́ши мое́ се́рдце. И пребу́дут в словесе́х твои́х устне́ к мои́м устна́м, а́ще пра́ва бу́дут. Да не ревну́ет се́рдце твое́ гре́шником, но в стра́се Госпо́дни бу́ди ве́сь де́нь. А́ще бо соблюде́ши я́, бу́дут ти́ вну́цы, и упова́ние твое́ не отсту́пит. Слу́шай сы́не, и прему́др быва́й, и исправля́й мы́сли твоего́ се́рдца. Не бу́ди винопи́йца, ниже́ прилага́йся к сложе́нием и купова́нием мя́с: Вся́к бо пия́ница и блудни́к обнища́ет, и облече́тся в раздра́нная, и в ру́бища вся́к сонли́вый. Слу́шай сы́не отца́ роди́вшаго тя́, и не презира́й, егда́ состаре́ется ма́ти твоя́. И́стину стяжи́, и не отри́ни му́дрости, и уче́ния, и ра́зума. До́бре воспитова́ет оте́ц пра́веден, о сы́не же прему́дрем весели́тся душа́ его́: Да весели́тся оте́ц и ма́ти о тебе́, и да ра́дуется ро́ждшая тя́. Да́ждь ми́ сы́не твое́ се́рдце, о́чи же твои́ моя́ пути́ да соблюда́ют. Сосу́д бо сокруше́н чужди́й до́м, и студене́ц те́сен чужди́й. Се́й бо вско́ре поги́бнет, и вся́кий законопресту́пник потреби́тся. Кому́ го́ре? кому́ молва́? кому́ су́дове? кому́ го́рести и сва́ры, кому́ сокруше́ния вотще́? кому́ си́ни о́чи? Не пребыва́ющым ли в вине́? и не назира́ющым ли, где́ пи́рове быва́ют: Не упива́йтеся вино́м, но бесе́дуйте к челове́ком пра́ведным, и бесе́дуйте в прохо́дех а́ще бо на ча́шы и сткля́ницы вда́си о́чи твои́, последи́ и́маши ходи́ти нажа́йший бели́льнаго дре́ва. Последи́ же я́ко от зми́я уя́звен простре́тся, и я́коже от кера́ста разлива́ется ему́ я́д. О́чи твои́ егда́ у́зрят [жену́] чужду́ю, уста́ твоя́ тогда́ возглаго́лют стро́потная: И возля́жеши я́ко в се́рдце мо́ря, и я́коже ко́рмчий во мно́зе волне́нии. Рече́ши же: би́ша мя́, и не поболе́х, и поруга́шася ми́, а́з же не разуме́х: когда́ у́тро бу́дет, да ше́д взыщу́, с ни́миже сни́дуся. Сы́не, не ревну́й муже́м злы́м, ниже́ возжеле́й бы́ти с ни́ми: Лжа́м бо поуча́ется се́рдце и́х, и боле́зни устне́ и́х глаго́лют. С прему́дростию зи́ждется до́м, и с ра́зумом исправля́ется: С чу́вствием исполня́ются сокро́вища от вся́каго бога́тства честна́го и до́браго. Лу́чше му́дрый кре́пкаго, и му́ж ра́зум име́яй земледе́льца вели́ка.

На стихо́вне самогла́сен дне́, два́жды. Гла́с 8:

Бога́таго неми́лостиваго подо́бия,/ и непода́тнаго нра́ва,/ изба́ви мя́ Христе́ Бо́же,/Кресто́м Твои́м очище́ние грехо́в на́ших сотвори́вый:/Ла́заря же ни́щаго благода́рственному терпе́нию,/ревни́теля покажи́,/ и не́др патриа́рха Авраа́ма не отчужди́ мене́,// вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Му́ченичен: Му́ченицы Госпо́дни,/ вся́кое ме́сто освяща́ете,/ и вся́к неду́г врачу́ете:/ и ны́не моли́те,/ изба́витися сете́й вра́жиих,//душа́м на́шым, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́:

О пресла́внаго чудесе́!/ о та́инства но́ваго!/ о ужа́снаго начина́ния!/ Де́ва глаго́лаше,/ на кресте́ Тя я́ко ви́де посреде́ двою́ разбо́йнику обе́шена,/ Его́же неболе́зненно ужа́сно породи́,/ пла́каше глаго́лющи:/ увы́ мне́ Ча́до любе́знейшее,// ка́ко Тя́ лю́тый наро́д и неблагода́рный ко кресту́ пригвозди́?